عنوان رزومه کاری


مشخصات فردی

نام فرزاد
نام خانوادگی پارسا
آدرس محل کار
شماره تلفن محل کار
پست الکترونیک


مدارج تحصیلی

رشته تحصیلیگرایش رشته تحصیلیدانشگاه محل تحصیلشهر محل تحصیلکشور محل تحصیلتاریخ شروعتاریخ فراغت
کاردانی بهداشت عمومی----دانشگاه شیراز شیرازایران----1365
کارشناسی بهداشت عمومیمبارزه با بیماریهادانشگاه کرمانکرمانایران----1368
انگل شناسی پزشکی----دانشکده بهداشت دانشگاه تهراتهرانایران----1376
انگل شناسی پزشکی----دانشگاه علوم پزشکی اصفهانایران----1389


پایان نامه: (ارشد و دکتری)

عنوان پایان نامهمقطع تحصیلینام استاد یا اساتید راهنما
بررسی گونه های لیشمانیا در انسان و حیوان به روش RAPD-PCRکارشناسی ارشد مهدی مهبعلی- دکتر حسین معتضدیان
برسی سویه های اکینوکوکوس گرانولوسوس در انسان و دام به روش RFLP-PCR در استان لرستاندکتریبهنام حق پناه- نادر پسته چیان – منصور صالحی


پایان نامه های سرپرستی شده یا مشاوره شده :

عنوان پایان نامهدوره تحصیلی ارائه پایان نامهمحل انجام پایان نامهسمت در پایان نامهتاریخ دفاع از پایان نامه
کاربرد روش PCR در تشخیص ژیاردیا لامبلیا بر اساس ژن گلوتامات د هیدروژناز (GDH) در شهرستان بروجردکارشناسی ارشدبروجردراهنمابهمن ماه 1392
بررسی سرواپیدمیولوژیک توکسوپلاسموزیس در گاوهای شهرستان جلفاکارشناسی ارشدجلفاراهنمااسفند 1392


پست های اجرایی (مرتبط با آموزش وتحقیقات) :

سمتمکانشروع فعالیتپایان فعالیت
مدیریت گروهگروه علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد13891391
عضویت شورای پژوهشیدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد13881392


تشویق ها ، جوایز و تقدیرها

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


عضویت درانجمن ها و مجامع علمی

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


پروژه های تحقیقاتی تصویب شده

عنوان طرحنوع فعالیت درطرحموسسه محل پژوهشوضعیت فعلی طرحطول مدت طرح
بررسی شیوع آلودگی انگلی روده ای روستاهای شهرستان بروجردمجریدانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرداتمام يافته6 ماه
سرواپیدمیولوژی هیداتیدوز در شهرستان بروجردمجریدانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرداتمام يافتهیکسال
بررسی آلودگی انگلی و قارچی سطحی موشهای شهرستان بروجردمجریدانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرداتمام يافتهیکسال
بررسی شیوع توکسوپلاسموز در مرغان محلی در شهرستان بروجردمجریدانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرداتمام يافتهیکسال
بررسی اثر سیر خوراکی بر توکسوپلاسموزیس در موش آزمایشگاهیمجریدانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرداتمام يافتهیکسال
بررسی سویه های اکینوکوکوس گرانولوسوس در دام وسگ به روش RFLP-PCRدر استان لرستانمجریدانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرداتمام يافتهیکسال و 6 ماه
بررسی آلودگیهای انگلی کرمی گوارشی سگهای ولگرد استان لرستانمجریدانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرداتمام يافتهیکسال و 6 ماه
برسی کریپتوکوکوزیس در انسان و دام در شهرستان بروجردهمکاردانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرداتمام يافتهیکسال


بودجه های تحقیقاتی دریافت شده از سایرمراکز(گرنت)

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


سخنرانی در هم اندیشی ،بازآموزی ،کنگره و......(با ارائه مقاله )

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


فعالیتهای ویراستاری و همکاری با هیئت تحریریه مجلات علمی

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


نشرنرم افزار، لوح فشرده و....

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


شرکت در دوره های مختلف(آموزشی ، پژوهشی واجرائی)

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


شرکت درهم اندیشی ها ، بازآموزی ها وکارگاه ها

نام هم اندیشی طول مدت دورهمحل برگزاریتاریخ برگزاری
اندیشه سیاسی اسلام و مبانی انقلاب اسلامی16 ساعتمشهد مقدس1392
سیره معصومین5 ساعتمشهد مقدس1392
نحوه تعامل استادان با نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه5 ساعتبروجرد1392


کتب منتشر شده

عنوان کتابهمکاراننوع کارناشرشهروکشور محل نشرسال چاپ
اطلس کرم شناسی و تک یاخته شناسی پزشکیدکترایرج موبدیترجمهانتشارات نامدارايران-قم1383
اطلس کرم شناسی و تک یاخته شناسی پزشکیدکترایرج موبدیترجمهانتشارات نامدارايران-قم1386
بیولوژی انگلهادکتر شروین غفاری حسینی- دکتر سپیده طلوعیتاليفدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجردايران-بروجرد1392


مقالات منتشرشده درمجلات علمی پژوهشی (داخل کشور) و مجلات خارجی غیر ISI

نویسنده(گان)عنوان مقالهنام نشریهجلدشمارهصفحهسال چاپ
محمد محسن همایونی- فرزاد پارسا – دکتر عشرت بیگم کیا-دکتر ایرج موبدیتوصیف مورفولوژیک و مورفو متریک تریکوزموئیدس کراسکودا جدا شده از راتوس در ایرانمجله علوم پزشکی ارتش جمهوری----2625-6271384
دکتر فرزاد پارسا- دکتر بهنام حق پناه- دکتر نادر پسته چیان- دکتر منصور صالحیMolecular epidemiology of Echinococcus granulosus strains in domestic herbivores of Lorestan, IranJundishapur Journal of Microbiology42123-1302011
دکتر فرزاد پارسا – دکتر مجید فصیحی هرندی- سیما رستمی- دکتر میترا شربت خوریGenotyping Echinococcus granulosus from dogs from Western IranExperimental Parasitology1322308-3122012


مقالات منتشرشده درمجلات ISI

نویسنده(گان)عنوان مقالهنام نشریهجلدشمارهصفحهسال چاپ
- دکترمهدی مهبعلی- دکترحسین معتضدیان -فرزاد پارساIdentification of Leishmania species from different part of Iran using a random amplified polymorphiMedical journal of the slamic republic of Iran154243-2462001