عنوان رزومه کاری


مشخصات فردی

نام محمدرضا
نام خانوادگی مهرابی
آدرس محل کار
شماره تلفن محل کار
پست الکترونیک


مدارج تحصیلی

رشته تحصیلیگرایش رشته تحصیلیدانشگاه محل تحصیلشهر محل تحصیلکشور محل تحصیلتاریخ شروعتاریخ فراغت
هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون----تربیت مدرستهرانایران--------
هماتولوژی----تربیت مدرستهرانایران----1378
علوم آزمایشگاهی----علوم پزشکی ایرانتهرانایران----1376
علوم آزمایشگاهی----علوم پزشکی شیرازشیرازایران----1368


پایان نامه: (ارشد و دکتری)

عنوان پایان نامهمقطع تحصیلینام استاد یا اساتید راهنما
بررسی تکثیر سلول های بنیادی خون ساز خون بند ناف برروی ساختار های سه بعدی نانو فیبر در سیستم میکروفلوییدیدکتریمسعود سلیمانی
بررسی آنژیو استاتین در بدخیمی با استفاده از روش های الیزا و ایمنوبلاتینگکارشناسی ارشدمنوچهر میرشاهی


پایان نامه های سرپرستی شده یا مشاوره شده :

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


پست های اجرایی (مرتبط با آموزش وتحقیقات) :

سمتمکانشروع فعالیتپایان فعالیت
معاون آموزشیدانشگاه آزاد اسلامی بروجرد13861389
رئیس دانشکده پیراپزشکیدانشگاه آزاد اسلامی بروجرد13861386
مدیر گروهدانشگاه آزاد اسلامی بروجرد13811385
عضو اتاق فکر واحددانشگاه آزاد اسلامی بروجرد13901391
عضو مدعو سنجش ونظارت دانشگاهواحدهای دانشگاهی منطقه513891389
رئیس هیات انتظامی اعضا هیات علمیدانشگاه آزاد اسلامی بروجرد13861389
نماینده تام الاختیار در امر برگزاری آزموندانشگاه آزاد اسلامی بروجرد13871389
عضو کمیته طرح، برنامه و بودجه واحددانشگاه آزاد اسلامی بروجرد13881389
عضو شورای پزشکی دانشکده پیراپزشکیدانشگاه آزاد اسلامی بروجرد13861387


تشویق ها ، جوایز و تقدیرها

عنوانمحل دریافت مقام اعطاء کنندهتاریخ دریافت جایزه
لوح تقدیردانشگاه تربیت مدرسمعاون آموزشی1378
لوح سپاساراکرئیس منطقه5 آقای دکتر رنجبر1388
لوح تقدیربروجردرئیس دانشگاه1388
لوح تقدیربروجردرئیس دانشگاه1387


عضویت درانجمن ها و مجامع علمی

نام مجمعنوع همکاری وسمتمحل فعالیت مجمعشروع عضویتپایان عضویت
خون و سرطان کودکان ایرانعضوتهران1391تا کنون


پروژه های تحقیقاتی تصویب شده

عنوان طرحنوع فعالیت درطرحموسسه محل پژوهشوضعیت فعلی طرحطول مدت طرح
بررسی آنژیواستاتین دربدخیمی با استفاده از روش الیزا و ایمونوبلاتینگهمکارتربیت مدرس و وزارت بهداشتاتمام یافته12ماه
تاثیر فقرآهن بر ضریب هوشی افراد بین 17-11 سال شهرستان بروجردهمکاردانشگاه آزاد اسلامی بروجرداتمام یافته12ماه
تعیین کاتچین ، کافئین ، اسید گالیک و 3 و 5 – دی هیدروکسی بنزوئیک اسید موجود در سه نوع چای خارجی پر ممجریدانشگاه آزاد اسلامی بروجرداتمام یافته12ماه
بررسی تولید قطعات تخریبی پلاسمینوژن در ادرار بیماران مبتلا به آدنوکارسینومای معدهمجریدانشگاه آزاد اسلامی بروجرداتمام یافته12ماه


بودجه های تحقیقاتی دریافت شده از سایرمراکز(گرنت)

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


سخنرانی در هم اندیشی ،بازآموزی ،کنگره و......(با ارائه مقاله )

عنوان سخنرانیعنوان هم اندیشیمحل برگزاری هم اندیشی تاریخ سخنرانی
بررسی آنژیواستاتین در بدخیمی به روش الیزا با استفاده از آنتی کر مونوکلونال A1D12نهمین کنفرانس زیست شناسی ایراندانشکده علوم دانشگاه تهران1379
اندازگیری مقدار کاتچین ، اسید گالیک ، کافئین و 3 و 5 دی هیدروکسی بنزوئیک اسید در سه نوع چای خارجی پهمایش منطقه ای شکوفایی و نوآوری در گیاهان دارویی شمال غرب کشوردانشگاه آزاد اسلامی شبستر1387
Evalution of angioststion in malignancy by ELISA using monoclonal antibody A1D12 that recognized N-15 th FAOBMB symposium ,perspectives of Biochemestry and molecular Biology in the 21 centuryBeijijn , china2000
معرفي كاربردهاي سيتوژنيك جهت پرهيز از خطاهای آزمایشگاهیدومين همايش سراسري پيشگيري از خطا هاي پزشكيدانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني لرستان1386
خطا هاي آزمايشگاهي در تشخيص و افتراق لوسمي مزمندومين همايش سراسري پيشگيري از خطا هاي پزشكيدانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني لرستان1386
بررسي مقاومت نسبت به تتراسيكلين به واسطه پمپ هاي EFFLUX در ايزوله هاي باليني سودوموناس آئروجينوزادومين همايش بين المللي علوم زيستيدانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال انجمن علوم زيستي ايران1386
مقايسه اثر ضد ميكروبي آميكاسين در فرم آزاد و ليپوزومي بروي سودوموناس آئروجينوزادومين همايش بين المللي علوم زيستيدانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال انجمن علوم زيستي ايران1386
بررسي اثر كاتچين ، كافئين و اسد گاليك بر واكنش گيكوزپلاسيون آلبومين در برون تندومين همايش بين المللي علوم زيستيدانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال انجمن علوم زيستي ايران1386


فعالیتهای ویراستاری و همکاری با هیئت تحریریه مجلات علمی

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


نشرنرم افزار، لوح فشرده و....

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


شرکت در دوره های مختلف(آموزشی ، پژوهشی واجرائی)

نام دوره نوع (سطح)دورهمحل برگزاریتاریخ برگزاری
کارگاه همسان سازی ژن ها دو روزهدر دانشگاه امام حسین1391
کارگاه آموزشی ایمنی، بهداشت و محیط زیستیک روزهدانشگاه تربیت مدرس1390
مهارت های تعلیم و تربیت340ساعتمركز مطالعات و آموزش نيروي انساني سازمان1390
مهارت های تعلیم و تربیت240ساعتمركز مطالعات و آموزش نيروي انساني سازمان1390
مهارت های تعلیم و تربیت140ساعتمركز مطالعات و آموزش نيروي انساني سازمان1389
کارگاه Power point16ساعتدانشگاه آزاد اسلامی بروجرد1388
نحوه نگارش CV8 ساعتدانشگاه آزاد اسلامی بروجرد1388
روش هاي ارتباط موفق16ساعتمركز مطالعات و آموزش نيروي انساني واحد بروجرد منطقه پنج1385
کارگاه کشت Stem cell در آزمایشگاه8 ساعتدر همایش آزمایشگاه و بالین توسط جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران1385
كارگاه طرح درس5 ساعتدر دانشگاه علوم پزشكي همدان1385
همایش آزمایشگاه و بالین22 ساعتدر محل نمایشگاههای بین المللی تهران1385
كارگاه آموزشي روش تحقيق مقدماتيچهار روزهدر دانشگاه علوم پزشكي همدان1385
كارگاه روش نوين تدريس به شيوه سخنراني 5 ساعتدر دانشگاه علوم پزشكي همدان1385
دوره مقاله نويسي علمي به زبان انگليسي16 ساعتاز طرف مركز مطالعات و آموزش نيروي انساني واحد بروجرد منطقه پنج1384
كارگاه PCR - ELISA در غربالگري جعميت از نظر بيماري بتا تالاسميیک روزهدانشگاه تربيت مدرس1384
كارگاه پيوند خون و مغز استخوانیک روزهدانشگاه علوم پزشكي تهران1381
سيتولوژي خون محيطي و مغز استخوانیک روزهدانشگاه علوم پزشكي تهران1381


شرکت درهم اندیشی ها ، بازآموزی ها وکارگاه ها

نام هم اندیشی طول مدت دورهمحل برگزاریتاریخ برگزاری
کارگاه آموزشی هماتولوژی20ساعتپلی کلینیک آیت اله بروجردی1382
تزریق خون و فرآورده ها20ساعتبیمارستان تامین اجتماعی خرم آباد1383


کتب منتشر شده

عنوان کتابهمکاراننوع کارناشرشهروکشور محل نشرسال چاپ
درسنامه خون شناسی جلد1و2دکتر جما الدین گهرنژاد،دکتربهنام قلعه نویی،محمد عراقی،سعید سلالیتالیفدانشگاه آزاد بروجردبروجرد - ایران1391
هماتولوژی نویندکتر جما الدین گهرنژاد،دکتربهنام قلعه نویی، سیدهادی موسوی، کامران عطاردیتالیفدانشگاه آزاد بروجردبروجرد - ایران1390
خون شناسي سه جلدي دکتر جما الدین گهرنژاد،دکتربهنام قلعه نوییتالیفدانشگاه آزاد اسلامی اراک اراک - ایران1387
خلاصه دروس و كنكور بيوشيمي دکتر جما الدین گهرنژاد،دکتربهنام قلعه نوییتالیفره آورد تهران ـ ایران1386
خلاصه دروس و سوالات ايمنولوژي و سرولوژي دکتر جما الدین گهرنژاد،دکتربهنام قلعه نوییتالیفره آوردتهران ـ ایران1383
مجموعه سوالات طبقه بندي شده آزمونهاي كنكور علوم آزمايشگاهي خون شناسي و بانك خوندکتر جما الدین گهرنژاد،دکتربهنام قلعه نوییتالیفپیام دیگراراک - ایران1382
مجموعه سوالات طبقه بندي شده آزمونهاي كنكور علوم آزمايشگاهي باكتري شناسي و ويروس شناسي دکتر جما الدین گهرنژاد،دکتربهنام قلعه نوییتالیفپیام دیگراراک - ایران1381
مجموعه سوالات طبقه بندي شده آزمونهاي كنكور علوم آزمايشگاهي ، انگل شناسي و قارچ شناسيدکتر جما الدین گهرنژاد،دکتربهنام قلعه نوییتالیفشایان نمودارتهران ـ ایران1381
سري آزمونهاي موضوعي علوم آزمايشگاهي ، هماتولوژي دکتر جما الدین گهرنژاد،دکتربهنام قلعه نوییتالیفانتشارات ارجمندتهران ـ ایران1380
سري آزمونهاي موضوعي علوم آزمايشگاهي ایمنولوژی دکتر جما الدین گهرنژاد،دکتربهنام قلعه نوییتالیفانتشارات ارجمندتهران ـ ایران1379
سري آزمونهاي موضوعي علوم آزمايشگاهي انگل شناسي دکترجمال الدین گهرنژاد،دکتربهنام قلعه نوییتالیفانتشارات ارجمندتهران ـ ایران1379
سري آزمونهاي موضوعي علوم آزمايشگاهي ميكروبيولوژي دکتر جمال الدین گهرنژاد،دکتربهنام قلعه نوییتالیفانتشارات ارجمندتهران ـ ایران1379
سري آزمونهاي موضوعي علوم آزمايشگاهي ایمنولوژیدکتر جمال الدین گهرنژاد،دکتربهنام قلعه نوییتالیفانتشارات ارجمندتهران ـ ایران1379


مقالات منتشرشده درمجلات علمی پژوهشی (داخل کشور) و مجلات خارجی غیر ISI

نویسنده(گان)عنوان مقالهنام نشریهجلدشمارهصفحهسال چاپ
مهرابی محمد رضا ، میر شاهی منوچهر ، پورفتح اله علی اکبرمعرفی روش غربالگری الیزا مستقیم ساندویچی برای تشخیص سرطان پستانمجله علوم پزشکی مدرس9249-521385
قریب امیر ، فائزی زاده زهره ، مهرابی محمد رضا ، میرزایی محسنبررسی اثر کاتچین ، کافئین و اسید گالیک بر گلیکه شده آلبومین در شرایط آزمایشگاهیمجله دانشور----7825-281388
. Mirzaee M , Owlia P ,Mehrabi MRComparson Of The Bactricidal Activity Of Amikacin In Free And Liposomal Formulation Against Gram-NegJundishapur Journal Natural Pharmaceutical Products ,411-72009
.Mirzaee M , Owlia P ,Mehrabi MR, Garib AIn Vitro Bactricidal Activity of Encapsulated Amikacin in Liposome Iranian Journal of Pathology44151-1592009
Goudarzi A , Mehrabi M.R, Goudarzi K.The effect of iron deficiency anemia on intelligence quotient ( IQ) in under 17 years old students,pakestan journal of Biology sciences11101300-13982008


مقالات منتشرشده درمجلات ISI

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد