عنوان رزومه کاری


مشخصات فردی

نام محمود
نام خانوادگی صامتی
آدرس محل کار
شماره تلفن محل کار
پست الکترونیک


مدارج تحصیلی

رشته تحصیلیگرایش رشته تحصیلیدانشگاه محل تحصیلشهر محل تحصیلکشور محل تحصیلتاریخ شروعتاریخ فراغت
بهداشت حرفه ایکارشناسیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیتهرانایران----1376
بهداشت حرفه ایکارشناسی ارشددانشگاه علوم پزشکی تهرانتهرانایران----1378


پایان نامه: (ارشد و دکتری)

عنوان پایان نامهمقطع تحصیلینام استاد یا اساتید راهنما
ارزیابی یک سیستم تهویه موضعی و ارانه طرح بهینه آن در یک کارخانه لنت ترمزکارشناسی ارشدحسین کاکونی


پایان نامه های سرپرستی شده یا مشاوره شده :

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


پست های اجرایی (مرتبط با آموزش وتحقیقات) :

سمتمکانشروع فعالیتپایان فعالیت
مدیر گروه بهداشت حرفه ایدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد13841386
میر گروه ایمنی صنعتیدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1389تا کنون


تشویق ها ، جوایز و تقدیرها

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


عضویت درانجمن ها و مجامع علمی

نام مجمعنوع همکاری وسمتمحل فعالیت مجمعشروع عضویتپایان عضویت
انجمن علوم ایمنی ایران عضو موسسایران- استان لرستان1389تا کنون


پروژه های تحقیقاتی تصویب شده

عنوان طرحنوع فعالیت درطرحموسسه محل پژوهشوضعیت فعلی طرحطول مدت طرح
1- ارزیابی تماس مخاطره آمیز با آزبست در کارخانه فارسیت دورودمجریدانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرداتمام يافتهیکسال
2- ارزیابی و کنترل تماس با گردوغبار اکسید سرب در معدن سرمک مجریدانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرداتمام يافتهیکسال


بودجه های تحقیقاتی دریافت شده از سایرمراکز(گرنت)

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


سخنرانی در هم اندیشی ،بازآموزی ،کنگره و......(با ارائه مقاله )

عنوان سخنرانیعنوان هم اندیشیمحل برگزاری هم اندیشی تاریخ سخنرانی
ارزیابی تمای مخاطره آمیز با الیاف آزبست در یک کارخانه مصنوعات ساختمانی آزبستیچهارمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ایراندانشگاه علوم پزشکی همدان1383
3- گذر از سیستم کنترل خطر و مدیریت خطر برای رسیدن به سیستم جامع مدیریت QHSEاولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSEدانشگاه صنعتی شریف1384
4- نقش مدل پاپیونی در بهبود و بهینه سازی فرایند مدیریت ریسکهفتمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کاردانشگاه علوم پزشکی تهران1389
5- ارزیابی و کنترل تماس با گردوغبار های معدنی در معدن سرمکهشتمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کاردانشگاه علوم پزشکی ساری1391


فعالیتهای ویراستاری و همکاری با هیئت تحریریه مجلات علمی

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


نشرنرم افزار، لوح فشرده و....

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


شرکت در دوره های مختلف(آموزشی ، پژوهشی واجرائی)

نام دوره نوع (سطح)دورهمحل برگزاریتاریخ برگزاری
کارگاه آموزشی ارگونومی اعضای هینت علمی دانشگاه هادانشگاه تربیت مدرس10 الی 15 اردیبهشت تهران


شرکت درهم اندیشی ها ، بازآموزی ها وکارگاه ها

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


کتب منتشر شده

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


مقالات منتشرشده درمجلات علمی پژوهشی (داخل کشور) و مجلات خارجی غیر ISI

نویسنده(گان)عنوان مقالهنام نشریهجلدشمارهصفحهسال چاپ
محمود صامتیمدل پشگیری از مصدومیت ها بر مبنای اجتماعی برای یک جامعه ایمنپیام ایمنی726----1389
محمود صامتیسیستم های مدیریت ایمنی،ابزار های ممیزی و قابلیت اعتماد و اطمینان ممیزپیام ایمنی75 1389
محمود صامتیاندازه پیری و ارزشیابی تماس شغلی با گردوغبار های معدنی حاوی سرب و سیلیس در یکی از معادن غرب کشورکار سالم52137-441392


مقالات منتشرشده درمجلات ISI

نویسنده(گان)عنوان مقالهنام نشریهجلدشمارهصفحهسال چاپ
حسین کاکویی محمود صامتی Asbestos Exposure during rotine Lining manufactureIndusterial Health ----45787-7922007