عنوان رزومه کاری


مشخصات فردی

نام محمد
نام خانوادگی بامداد
آدرس محل کار
شماره تلفن محل کار
پست الکترونیک


مدارج تحصیلی

رشته تحصیلیگرایش رشته تحصیلیدانشگاه محل تحصیلشهر محل تحصیلکشور محل تحصیلتاریخ شروعتاریخ فراغت
فيزيك كاربرديحالت جامدتهرانتهرانایران----1374
فيزيكحالت جامدرازيكرمانشاهایران----1377


پایان نامه: (ارشد و دکتری)

عنوان پایان نامهمقطع تحصیلینام استاد یا اساتید راهنما
فوتورسانايي ماندگار در نيمرساناي CdTeکارشناسی ارشددكتر محمد الهي


پایان نامه های سرپرستی شده یا مشاوره شده :

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


پست های اجرایی (مرتبط با آموزش وتحقیقات) :

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


تشویق ها ، جوایز و تقدیرها

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


عضویت درانجمن ها و مجامع علمی

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


پروژه های تحقیقاتی تصویب شده

عنوان طرحنوع فعالیت درطرحموسسه محل پژوهشوضعیت فعلی طرحطول مدت طرح
دستگاه مبرد آب آشاميدني بدون استفاده از گازمجریدانشگاه ازاد بروجرداتمام یافته12 ماه
دستگاه بررسي كننده اثر ميدان مغناطيسي بر روي شهابسنگهامجریدانشگاه ازاد بروجرداتمام یافته6 ماه


بودجه های تحقیقاتی دریافت شده از سایرمراکز(گرنت)

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


سخنرانی در هم اندیشی ،بازآموزی ،کنگره و......(با ارائه مقاله )

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


فعالیتهای ویراستاری و همکاری با هیئت تحریریه مجلات علمی

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


نشرنرم افزار، لوح فشرده و....

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


شرکت در دوره های مختلف(آموزشی ، پژوهشی واجرائی)

نام دوره نوع (سطح)دورهمحل برگزاریتاریخ برگزاری
دوره آموزشي تربيت مدرس تخصصي كارآفرينيعمومي، تخصصي و تكميليدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1388
دوره مديريت رفتار سازمانيعموميدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1388


شرکت درهم اندیشی ها ، بازآموزی ها وکارگاه ها

نام هم اندیشی طول مدت دورهمحل برگزاریتاریخ برگزاری
آيين نامهاي آموزشي8 ساعتدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1388


کتب منتشر شده

عنوان کتابهمکاراننوع کارناشرشهروکشور محل نشرسال چاپ
حرارت و ترموديناميك----تالیفپژوهش معاصرتهران- ايران1384
مقدمه‌اي بر الكتريسيته و مغناطيس----تالیفنقش گستران بهارتهران- ايران1387
نگرشي بر اصول فيزيك مكانيك----تالیفنقش گستران بهارتهران- ايران1390


مقالات منتشرشده درمجلات علمی پژوهشی (داخل کشور) و مجلات خارجی غیر ISI

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


مقالات منتشرشده درمجلات ISI

نویسنده(گان)عنوان مقالهنام نشریهجلدشمارهصفحهسال چاپ
محمد بامداد و محمد يگانه قطبي رهيافتي نوين بر سنتز و شناسايي تركيبات اكسيدي -آلومينيومي Advanced Powder Technology236839-8442012