عنوان رزومه کاری


مشخصات فردی

نام فریبا
نام خانوادگی فلسفی
آدرس محل کار
شماره تلفن محل کار
پست الکترونیک


مدارج تحصیلی

رشته تحصیلیگرایش رشته تحصیلیدانشگاه محل تحصیلشهر محل تحصیلکشور محل تحصیلتاریخ شروعتاریخ فراغت
پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایرانتهرانایران----1369
پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایرانتهرانایران----1374


پایان نامه: (ارشد و دکتری)

عنوان پایان نامهمقطع تحصیلینام استاد یا اساتید راهنما
بررسی میزان و نوع تضادهای احساس شده در پرستاران شاغل در بخش های داخلی جراحی بیمارستان های علوم پزشکی ایران واقع در شهر تهرانکارشناسی ارشدسرکار خانم مریم رصدی


پایان نامه های سرپرستی شده یا مشاوره شده :

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


پست های اجرایی (مرتبط با آموزش وتحقیقات) :

سمتمکانشروع فعالیتپایان فعالیت
رئیس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی بروجرددانشکده پرستاری و مامایی13771382
مدیرگروه پرستاری (دانشگاه آزاد بروجرد)دانشکده پرستاری و مامایی13771385
عضو شورای آموزشی واحددانشگاه آزاد اسلامی بروجرد13771385
عضو شورای پژوهشی واحددانشگاه آزاد اسلامی بروجرد13771385
عضو کمیته ترفیعات سالانه اعضای هیئت علمی واحددانشگاه آزاد اسلامی بروجرد13791385
مدیرگروه پرستاریدانشکده پیراپزشکی1391تا کنون
عضویت در کمیته فینال پرستاری دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه آزاد بروجرددانشکده پرستاری دانشگاه آزاد بروجرد13761379


تشویق ها ، جوایز و تقدیرها

عنوانمحل دریافت مقام اعطاء کنندهتاریخ دریافت جایزه
تشویقی بیمارستان شهید چمران بروجردرئیس وقت بیمارستان (جناب آقای دکتر پورپرویز) 1370


عضویت درانجمن ها و مجامع علمی

نام مجمعنوع همکاری وسمتمحل فعالیت مجمعشروع عضویتپایان عضویت
سازمان نظام پرستاری شهرستان بروجردعضو هیئت مدیرهشبکه بهداشت و درمان شهرستان بروجرد13811385


پروژه های تحقیقاتی تصویب شده

عنوان طرحنوع فعالیت درطرحموسسه محل پژوهشوضعیت فعلی طرحطول مدت طرح
بررسی میزان مراقبت از خود در زنان یائسه¬ی ساکن در شهرستان بروجردهمکار طرحدانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرداتمام یافته و تأیید گزارش نهایی1389
بررسی کیفیت زندگی و شکایات شایع در زنان یائسه¬ی ساکن در شهرستان بروجرد همکار طرحدانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجردارائه گزارش نهایی1391


بودجه های تحقیقاتی دریافت شده از سایرمراکز(گرنت)

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


سخنرانی در هم اندیشی ،بازآموزی ،کنگره و......(با ارائه مقاله )

عنوان سخنرانیعنوان هم اندیشیمحل برگزاری هم اندیشی تاریخ سخنرانی
بررسی میزان و نوع تضادهای احساس شده در پرستاران سخنرانی در واحددانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1379
روش های تقسیم کار در بخشسخنرانی در واحددانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1381
شرطی سازی کلاسیکهمایش آموزش به بیماردانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1383
همایش هم اندیشی اساتیدهمایش هم اندیشی اساتیددانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1390
خونریزی های شایع در زنان با علل ناشناخته در سنین باروری همایش روش های پیشگیری، درمان و نوتوانی در سرطان های شایع زنانعلوم پزشکی اراک1376


فعالیتهای ویراستاری و همکاری با هیئت تحریریه مجلات علمی

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


نشرنرم افزار، لوح فشرده و....

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


شرکت در دوره های مختلف(آموزشی ، پژوهشی واجرائی)

نام دوره نوع (سطح)دورهمحل برگزاریتاریخ برگزاری
مقاله نویسی علمی به زبان انگلیسی16دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1384
روش شناسی تحقیق32دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1384
اصول و فنون ترجمه32دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1386
آشنایی با نرم افزار SPSS24دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1387
آشنایی با نرم افزار SPSS پیشرفته24دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1387
گرامر و مکالمه زبان انگلیسی48دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1388
برنامه ریزی و الگوهای تدوین طرح درس24دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1384
آموزش ایجاد وبلاگ16دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1388
آشنایی با شیوه های تولید و چاپ مقالات علمی در 16دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1389
آشنایی با قوانین و آیین نامه های پژوهشی8دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1388
تربیت مدرس تخصصی کارآفرینی120دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1388
نحوه نگارش CV16دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1389
آمار مقدماتی36دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1387
آشنایی با نرم افزار word24دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1387
کارآگاه آموزشی آئین نامه ی آموزشی-----دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد----


شرکت درهم اندیشی ها ، بازآموزی ها وکارگاه ها

نام هم اندیشی طول مدت دورهمحل برگزاریتاریخ برگزاری
حکومت اسلامی و ولایت فقیه2 ساعتدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1393
وهابیت4 ساعتدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1392
نحوه تعامل استادان با نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه5 ساعتدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1392


کتب منتشر شده

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


مقالات منتشرشده درمجلات علمی پژوهشی (داخل کشور) و مجلات خارجی غیر ISI

نویسنده(گان)عنوان مقالهنام نشریهجلدشمارهصفحهسال چاپ
صدیقه صامتی، میترا گودرزی، فریبا فلسفیMothers Educational Needs about Etiology of Children Leukemiaچاپ شده در International Journal of Nursing Care11731392
میترا گودرزی، صدیقه صامتی، فریبا فلسفی، عبدالرضا گودرزیHealthy Lifestyle among Iranian Menopausal Womenپذیرفته شده برای چاپ در International Journal of Nursing Care12711392
صدیقه صامتی، میترا گودرزی، فریبا فلسفیKnowledge about the Complication of Obesity in People and Effect of Training Booklet to Increase Theپذیرفته شده برای چاپ در International Journal of Nursing Care12821392


مقالات منتشرشده درمجلات ISI

نویسنده(گان)عنوان مقالهنام نشریهجلدشمارهصفحهسال چاپ
صدیقه صامتی، میترا گودرزی، فریبا فلسفیMothers Educational Needs about Etiology of Children Leukemiaچاپ شده در International Journal of Nursing Care11731392