عنوان رزومه کاری


مشخصات فردی

نام اعظم
نام خانوادگی جعفری
آدرس محل کار
شماره تلفن محل کار
پست الکترونیک


مدارج تحصیلی

رشته تحصیلیگرایش رشته تحصیلیدانشگاه محل تحصیلشهر محل تحصیلکشور محل تحصیلتاریخ شروعتاریخ فراغت
ماماییبهداشت مادر وکودکعلوم پزشکی اصفهاناصفهانایران----1383
مامائیبهداشت مادر وکودکعلوم پزشکی اصفهاناصفهانایران--------1371


پایان نامه: (ارشد و دکتری)

عنوان پایان نامهمقطع تحصیلینام استاد یا اساتید راهنما
بررسی تاثیر ویتامینB1 بر دیسمنوره اولیهکارشناسی ارشددکترعابدی


پایان نامه های سرپرستی شده یا مشاوره شده :

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


پست های اجرایی (مرتبط با آموزش وتحقیقات) :

سمتمکانشروع فعالیتپایان فعالیت
راهنمایی و مشاوره دانشجویان شاهد و ایثارگردانشکده پیرا پزشکی13841388
مدیر گروه مامائیدانشکده پیرا پزشکی13841389
عضو شورای پزشکی دانشکده پیراپزشکیدانشکده پیرا پزشکی13861387


تشویق ها ، جوایز و تقدیرها

عنوانمحل دریافت مقام اعطاء کنندهتاریخ دریافت جایزه
تقدیرنامه آموزش ماما روستاشبکه بهداشت و درمان شهرستان بروجردمدیر شبکه بهداشت و درمان بروجرد1372
تقدیرنامه رضایت کاریمرکز تسهیلات زایمانی ازنارئیس مرکز1372
تقدیرنامه رتبه اول دانشکدهدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازرئیس دانشگاه1383


عضویت درانجمن ها و مجامع علمی

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


پروژه های تحقیقاتی تصویب شده

عنوان طرحنوع فعالیت درطرحموسسه محل پژوهشوضعیت فعلی طرحطول مدت طرح
بررسی تاثیر ویتامینB1 بر میزان خونریزی و لکه بینی و درد ناشی از IUD گذاریمجریدرمانگاه سطح شهر بروجردپایان یافته2 سال
بررسی تاثیر یوگا بر سلامت دانشجویان مقیم خوابگاههمکارخوابگاهدرمرحله چاپ مقاله18 ماه


بودجه های تحقیقاتی دریافت شده از سایرمراکز(گرنت)

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


سخنرانی در هم اندیشی ،بازآموزی ،کنگره و......(با ارائه مقاله )

عنوان سخنرانیعنوان هم اندیشیمحل برگزاری هم اندیشی تاریخ سخنرانی
مقایسه تأثیر ویتامین B1 و E بر شدت دیسمنوره اولیهکنفرانس ملی ماما و پژوهشگرگان20-21/8/1388
تعیین شدت درد زایمان و میزان همبستگی آن با کنترل فردی در زنان زایمان کردهمنطقه ای سلامت خانوادهواحد بروجرد28/8/1388
بررسی مقایسه ای زایمان فیزیولوژیک و زایمان طبیعیسومین سمینار سراسری پرستار، ماماو پژوهشگرگان10-11/9/1389
بررسی تاثیر ویتامین 1B بر میزان رضایت از آیودی به عنوان یک روش پیشگیری ششمین سمینار سراسری پرستار، ماماو پژوهشگرگان28-29/7/1392


فعالیتهای ویراستاری و همکاری با هیئت تحریریه مجلات علمی

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


نشرنرم افزار، لوح فشرده و....

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


شرکت در دوره های مختلف(آموزشی ، پژوهشی واجرائی)

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


شرکت درهم اندیشی ها ، بازآموزی ها وکارگاه ها

نام هم اندیشی طول مدت دورهمحل برگزاریتاریخ برگزاری
الگوهای یاددهی- یادگیری (1)48 ساعتدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1384/11/13
روش های ارتباط موفق16 ساعتدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1385/12/25
آشنایی با نرم افزار Word24 ساعتدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1387/10/16
آشنایی با نرم افزار SPSS24 ساعتدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1387/10/23
آمار مقدماتی36 ساعتدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1387/11/8
گرامر و مکالمه زبان انگلیسی48 ساعتدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1388/2/8
آشنایی با قوانین و آئین نامه های پژوهشی8 ساعتدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد88/3/16
آموزش تدوین برنامه درسی8 ساعتدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1388/3/18
نحوه نگارش CV8 ساعتدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1388/7/21
آشنایی با Power Point16 ساعتدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد88/10/22
آموزش تربیت مدرس تخصصی کارآفرینی120 ساعتدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1388/8/28
آموزش مداوم جامعه پزشکی48 ساعتدانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گلستان1389/9/11
معرفت شناسی16 ساعتدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1392/5/1
نحوه تعامل استادان با نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه5 ساعتدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1392/12/18


کتب منتشر شده

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


مقالات منتشرشده درمجلات علمی پژوهشی (داخل کشور) و مجلات خارجی غیر ISI

نویسنده(گان)عنوان مقالهنام نشریهجلدشمارهصفحهسال چاپ
رویا ترکاشوند،جعفر مهدیان،حسن پیریایی،سیده مریم یثربی راد،اعظم جعفریبررسی عوامل موثر بر طلاق در مراجعین به مجتمع قضایی خانواده شهرستان بروجردفصلنامه علمی پژوهشی دانشکده پیراپزشکی کرمانشاهاول435-39زمستان 1389
اعظم جعفري، معصومه سياحي، رويا تركاشوند، حسن پيرياييتأثير ويتامين B1 بر درد ناشي از آ يو دي گذاريمجله علمی پژوهشی بابل3162-9اسفند 92


مقالات منتشرشده درمجلات ISI

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد