عنوان رزومه کاری


مشخصات فردی

نام محمد
نام خانوادگی فلاحی یکتا
آدرس محل کار ----
شماره تلفن محل کار ----
پست الکترونیک fallahiyekta@gmail.com


مدارج تحصیلی

رشته تحصیلیگرایش رشته تحصیلیدانشگاه محل تحصیلشهر محل تحصیلکشور محل تحصیلتاریخ شروعتاریخ فراغت
مهندسی شیمی-کارشناسیپتروشیمیشیرازشیرازایران----1381
مهندسی شیمی-کارشناسی ارشدطراحی فرایندرازیکرمانشاهایران----1384
مهندسی شیمی-دکتری----علوم و تحقیقاتتهرانایران----در حال تحصیل


پایان نامه: (ارشد و دکتری)

عنوان پایان نامهمقطع تحصیلینام استاد یا اساتید راهنما
مدلسازی و شبیه سازی راکتور ستونی حبابیِ سینی دار اکسیداسیون ایزوپروپیل الکل جهت تولید هیدروژن پراکسیدکارشناسی ارشددکتر جمشید بهین
بهبود انتقال حرارت در مبدل های حرارتی با استفاده از ترکیب نانو سیالات و افزاینده های انتقال حرارت در داخل لولهدکتریدکتر محمدرضا جعفری نصر


پایان نامه های سرپرستی شده یا مشاوره شده :

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


پست های اجرایی (مرتبط با آموزش وتحقیقات) :

سمتمکانشروع فعالیتپایان فعالیت
مدیر گروهدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1392تا کنون


تشویق ها ، جوایز و تقدیرها

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


عضویت درانجمن ها و مجامع علمی

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


پروژه های تحقیقاتی تصویب شده

عنوان طرحنوع فعالیت درطرحموسسه محل پژوهشوضعیت فعلی طرحطول مدت طرح
تأثیر پارامترهای هیدرودینامیکی بر عملکرد راکتورهای گاز ـ مایع با استفاده از مدلسازی ریاضی راکتورمجری طرحدانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرداتمام یافته16ماه


بودجه های تحقیقاتی دریافت شده از سایرمراکز(گرنت)

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


سخنرانی در هم اندیشی ،بازآموزی ،کنگره و......(با ارائه مقاله )

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


فعالیتهای ویراستاری و همکاری با هیئت تحریریه مجلات علمی

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


نشرنرم افزار، لوح فشرده و....

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


شرکت در دوره های مختلف(آموزشی ، پژوهشی واجرائی)

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


شرکت درهم اندیشی ها ، بازآموزی ها وکارگاه ها

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


کتب منتشر شده

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


مقالات منتشرشده درمجلات علمی پژوهشی (داخل کشور) و مجلات خارجی غیر ISI

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


مقالات منتشرشده درمجلات ISI

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد