عنوان رزومه کاری


مشخصات فردی

نام مهران
نام خانوادگی بالا رستاقی
آدرس محل کار ----
شماره تلفن محل کار ----
پست الکترونیک ----


مدارج تحصیلی

رشته تحصیلیگرایش رشته تحصیلیدانشگاه محل تحصیلشهر محل تحصیلکشور محل تحصیلتاریخ شروعتاریخ فراغت
برقالکترونیکامیرکبیرتهرانایران----1378
برقالکترونیکخواجه نصیرتهرانایران----1381
برقالکترونیکعلوم و تحقیقات تهرانتهرانایران----در حال تحصیل


پایان نامه: (ارشد و دکتری)

عنوان پایان نامهمقطع تحصیلینام استاد یا اساتید راهنما
طراحی و ساخت دیود نورانی مادون قرمزکارشناسی ارشددکتر علیرضا صالحی
شبیه سازی و تحلیل آشکارسازهای نوری مبتنی بر نانو نوار گرافن چند لایه با اثر یونش برخوردیدکتری دکتر وحید احمدی


پایان نامه های سرپرستی شده یا مشاوره شده :

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


پست های اجرایی (مرتبط با آموزش وتحقیقات) :

سمتمکانشروع فعالیتپایان فعالیت
مدیر گروه الکترونیکدانشگاه آزاد بروجرد13861389
مدیر گروه الکترونیکدانشگاه آزاد بروجرد13911392
رئیس دانشکده فنی و مهندسیدانشگاه آزاد بروجرد13921393


تشویق ها ، جوایز و تقدیرها

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


عضویت درانجمن ها و مجامع علمی

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


پروژه های تحقیقاتی تصویب شده

عنوان طرحنوع فعالیت درطرحموسسه محل پژوهشوضعیت فعلی طرحطول مدت طرح
تخمین موقعیت کاربر در سیستم UMTS با استفاده از فیلتر کالمن همراه با تخمین کانالمجری طرحدانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرددر حال انجام6 ماه


بودجه های تحقیقاتی دریافت شده از سایرمراکز(گرنت)

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


سخنرانی در هم اندیشی ،بازآموزی ،کنگره و......(با ارائه مقاله )

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


فعالیتهای ویراستاری و همکاری با هیئت تحریریه مجلات علمی

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


نشرنرم افزار، لوح فشرده و....

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


شرکت در دوره های مختلف(آموزشی ، پژوهشی واجرائی)

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


شرکت درهم اندیشی ها ، بازآموزی ها وکارگاه ها

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


کتب منتشر شده

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


مقالات منتشرشده درمجلات علمی پژوهشی (داخل کشور) و مجلات خارجی غیر ISI

نویسنده(گان)عنوان مقالهنام نشریهجلدشمارهصفحهسال چاپ
امینی-بالارستاقیUniversal Neural Network Demodulator for Software Defined RadioInternational Journal of Computer Theory and Engineering22768-7782011
امینی-بالارستاقیImproving ANN BFSK Demodulator Performance with Training Data Sequence Sent by TransmitterIEEE, Second International Conference on Machine Learning and Computing24276-2812010
امینی-بالارستاقیAn Efficient BFSK Neural Network Joint EqualizeWorld Academy of Science, Engineering and Technology--------978-9822009


مقالات منتشرشده درمجلات ISI

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد