عنوان رزومه کاری


مشخصات فردی

نام گودرز
نام خانوادگی محسنی روزبهانی
آدرس محل کار
شماره تلفن محل کار
پست الکترونیک


مدارج تحصیلی

رشته تحصیلیگرایش رشته تحصیلیدانشگاه محل تحصیلشهر محل تحصیلکشور محل تحصیلتاریخ شروعتاریخ فراغت
شیمیمحضمازندرانبابلسرایران----1368
شیمیآلیشهید بهشتیتهرانایران----1370
شیمیمعدنیدوره عالی علوم و تحقیقات دانشگاه آزادتهرانایران----1379


پایان نامه: (ارشد و دکتری)

عنوان پایان نامهمقطع تحصیلینام استاد یا اساتید راهنما
سنتز مشتقات جدید از کامفور 10 سولفونیل کلرایدکارشناسی ارشدجواد عزیزیان
فلوشیت نیمه صنعتی برای تهیه عنصر بور از معادن ایراندکتری تخصصیحسین آقا بزرگ حسین غفوریان


پایان نامه های سرپرستی شده یا مشاوره شده :

عنوان پایان نامهدوره تحصیلی ارائه پایان نامهمحل انجام پایان نامهسمت در پایان نامهتاریخ دفاع از پایان نامه
1-بررسی تأثیر افزایش کلول نانو لوله های کربنی بر خواص ساختاری ، الکترونیکی و مغناطیسی ( NMR ) به روشکارشناسی ارشددوره عالی علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد بروجرداستاد راهنما1392
- بررسی اثر ناخالصی آلومینیوم در نانو لوله های Sic بر خواص ساختاری ، الکترونی و مغناطیسی ( NMR ) نامکارشناسی ارشددانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد بروجرداستاد راهنما1392
- بررسی تأثیر افزایش شعاع در نانو لوله های زیگزاگ ژِرمانیوم بر خواص ساختاری ، الکترونیکی و مغناطیسی کارشناسی ارشددانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد بروجرداستاد راهنما1392
- بررسی اثر ناخالصی ژِرمانیوم در نانو لوله های ALP بر خواصی مانند رسانایی الکتریکی ، پایداری ترمودینکارشناسی ارشددانشکده تحصیلات تکمیلیاستاد راهنما1392
بررسی تأثیر کاتیونهای قلیایی Li+ ، Na+ و K+ در داخل نانو قفس (Sic)40 بر خواصی مانند پایداری ترمودینکارشناسی ارشددوره عالی علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد بروجرداستاد راهنما1392
6- بررسی تأثیر افزایش شعاع در نانو لوله های Gel بر خواص الکترونی و ساختاری و مغناظیسی به روش محاسباتکارشناسی ارشددانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد بروجرداستاد راهنما1392
بررسی تأثیر افزایش شعاع در نانو لوله های کربنی بر خواصی مانند پایداری ترمودینامیکی ، رسانایی الکتریککارشناسی ارشددانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد بروجرداستاد راهنما1392
بررسی اثر ناخالصی ژِرمانیوم در نانو لوله های BN بر خواصی مانند خواص الکترونی وساختاری و رزونانس مغناکارشناسی ارشددانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد بروجرداستاد راهنما1392


پست های اجرایی (مرتبط با آموزش وتحقیقات) :

سمتمکانشروع فعالیتپایان فعالیت
رئیس دانشکدهعلوم پایه و فنی مهندسی13831386
مدیر گروهگروه شیمی13861388
مدیر گروهگروه شیمی13901392


تشویق ها ، جوایز و تقدیرها

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


عضویت درانجمن ها و مجامع علمی

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


پروژه های تحقیقاتی تصویب شده

عنوان طرحنوع فعالیت درطرحموسسه محل پژوهشوضعیت فعلی طرحطول مدت طرح
1- تهیه فلوشیت نیمه صنعتی برای کامفور 10 سولفون آمید به عنوان یک ماده ضد قارچ و باکتریمجریدانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرداتمام يافتهیکسال
2- مطالعه ساختار الکترونی برخی نانو لوله های آلومینیوم نیترید با محاسبه پارامترهای NMR مجریدانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرداتمام يافتهیکسال
مطالعه ساختار الکترونی برخی اترهای تاجی از نوع BN با محاسبه پارامترهای NMRمجریدانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرداتمام يافتهیکسال و 6 ماه


بودجه های تحقیقاتی دریافت شده از سایرمراکز(گرنت)

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


سخنرانی در هم اندیشی ،بازآموزی ،کنگره و......(با ارائه مقاله )

عنوان سخنرانیعنوان هم اندیشیمحل برگزاری هم اندیشی تاریخ سخنرانی
سنتز مشتقات جدید کامفور 10 سولفونیل کلرایددومین سمینار تخصصی شیمی آلی ( ایران )بابلسر ( دانشگاه مازندران )1371/3/28
تعیین بهترین شرایط تولید بور در مقیاس صنعتی از معدن قره گل زنجاننخستین کنگره شیمی دانشگاه آزادتهران دوره عالی علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد1378/9/11
تعیین بهترین شرایط تولید بوریک اسید از معادن ایراننخستین کنگره شیمی دانشگاه آزادتهران دوره عالی علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد1378/9/11


فعالیتهای ویراستاری و همکاری با هیئت تحریریه مجلات علمی

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


نشرنرم افزار، لوح فشرده و....

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


شرکت در دوره های مختلف(آموزشی ، پژوهشی واجرائی)

نام دوره نوع (سطح)دورهمحل برگزاریتاریخ برگزاری
کارگاه تکنیکهای شناخت و تجزیه و تحلیل محیط آموزشیویژه اعضاء هیأت علمی با رتبۀ استادیاری به بالادانشگاه آزاد تهران1387/5/22
کارگاه مقاله نویسی فارسی و انگلیسیویژه اعضاء هیأت علمی دانشگاه آزاد بروجرد1385/3/17
کارگاه برنامه ریزی و الگوهای تدوین طرح درسویژه اعضاء هیأت علمی دانشگاه آزاد بروجرد1381/6/20


شرکت درهم اندیشی ها ، بازآموزی ها وکارگاه ها

نام هم اندیشی طول مدت دورهمحل برگزاریتاریخ برگزاری
نحوه تعامل استادان با نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه5 ساعتدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1392/12/28


کتب منتشر شده

عنوان کتابهمکاراننوع کارناشرشهروکشور محل نشرسال چاپ
شیمی عمومی سیلبربرگ جلد 1گودرز محسنی روزبهانی 2-احمد سیف 3-محمد قطبیترجمهانتشارات دانشگاه آزاد بروجردايران1388/5/1
شیمی بور ن.ن گرینوودگودرز محسنی روزبهانی 2-غلامعباس کسائیترجمهانتشارات دانشگاه آزاد بروجردايران1391/08/1


مقالات منتشرشده درمجلات علمی پژوهشی (داخل کشور) و مجلات خارجی غیر ISI

نویسنده(گان)عنوان مقالهنام نشریهجلدشمارهصفحهسال چاپ
Goodarz M. Roozbehani* Ahmad Seif Temer S. Ahmadi Computation of the NMR Parameters of H-Capped Zigzag and Armchair SICNTSJournal of Computational and Theoretical Nano Science771-52010
Goodarz M. Roozbehani* Asadollah Boshra Ahmad Seif B24N24 Nanocages: A GIAO DFT Study of 14N and 11B NMR and Electric Field Gradient Tensors Monatsh Chem 140225-2632009
Zeinab Ghasemi* Ahmad Seif Temer S. Ahmadi Behrooz Ahmadi Fatemeh Rashidi Goodarz M. Roozbehani Thermodynamic and Kinetic Studies for the Adsorption of Hg (II) by Nano Tio, from agues Solution Advanced Powder Technology------------2011
Temer S. Ahmadi* Ahmad seif Goodarz M. Roozbehani The Pristine and C, Si or Ge-Substituted (10,0) BN Nanotubes: A DFT Study of NMR Parameters Arabian Journal of Chemistry    2010
Ahmad Seif* Ehsan Zahedi Goodarz M. Roozbehani A Computational Investigation of C-doped Beo NTSCentral European Journal of Chemistry------------2011
Goodarz M. Roozbehani* Ahmad Seif A Computational NMR Study of N Substitutional Impurity the Supper Lattices and Microstructures------------2012
Goodarz M. Roozbehani Temer S. Ahmadi Ahmad Seif Computation of the NMR Parameters of H-Capped (10,0) and (5,5) Single- Walled Sic NTSJournal of Physical and Theoretical Chemistry IAU (Iran)63165-1712009


مقالات منتشرشده درمجلات ISI

نویسنده(گان)عنوان مقالهنام نشریهجلدشمارهصفحهسال چاپ
Goodarz M. Roozbehani* Ahmad Seif Temer S. Ahmadi Computation of the NMR Parameters of H-Capped Zigzag and Armchair SICNTSJournal of Computational and Theoretical Nano Science771-52010