عنوان رزومه کاری


مشخصات فردی

نام بهنام
نام خانوادگی کشاورزیان
آدرس محل کار
شماره تلفن محل کار
پست الکترونیک


مدارج تحصیلی

رشته تحصیلیگرایش رشته تحصیلیدانشگاه محل تحصیلشهر محل تحصیلکشور محل تحصیلتاریخ شروعتاریخ فراغت
مهندسی مکانیکسیالاتتبریزتبريزایران----1386
مهندسی مکانیکتبدیل انرژیبوعلی سیناهمدانایران----1386


پایان نامه: (ارشد و دکتری)

عنوان پایان نامهمقطع تحصیلینام استاد یا اساتید راهنما
بررسی ارتعاشات القایی در مبدلهای حرارتی و انتقال حرارت بر آنهاکارشناسی ارشددکتر ابواقاسم مکانیک


پایان نامه های سرپرستی شده یا مشاوره شده :

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


پست های اجرایی (مرتبط با آموزش وتحقیقات) :

سمتمکانشروع فعالیتپایان فعالیت
مدیر گروهگروه مکانیک-ساخت و تولید-مهندسی صنایع1390تا کنون


تشویق ها ، جوایز و تقدیرها

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


عضویت درانجمن ها و مجامع علمی

نام مجمعنوع همکاری وسمتمحل فعالیت مجمعشروع عضویتپایان عضویت
نظام مهندسیمهندسی طراح و ناظروزارت راه و شهرسازی1392تا کنون
حلقه صالحین----دانشکده فنی1393----


پروژه های تحقیقاتی تصویب شده

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


بودجه های تحقیقاتی دریافت شده از سایرمراکز(گرنت)

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


سخنرانی در هم اندیشی ،بازآموزی ،کنگره و......(با ارائه مقاله )

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


فعالیتهای ویراستاری و همکاری با هیئت تحریریه مجلات علمی

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


نشرنرم افزار، لوح فشرده و....

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


شرکت در دوره های مختلف(آموزشی ، پژوهشی واجرائی)

نام دوره نوع (سطح)دورهمحل برگزاریتاریخ برگزاری
Catiaسطح 1مجتمع فنی تهران1392
piping----فلات قاره1393


شرکت درهم اندیشی ها ، بازآموزی ها وکارگاه ها

نام هم اندیشی طول مدت دورهمحل برگزاریتاریخ برگزاری
نحوه تعامل با نهاد رهبری5 ساعتدانشگاه آزاد بروجرد1392
نقش استادان در تحکیم وحدت خانواده4 ساعتدانشگاه آزاد بروجرد1393
کتابخانه دیجیتال18 ساعتدانشگاه آزاد بروجرد1392
حکومت اسلامی و ولایت فقیه2 ساعتدانشگاه آزاد بروجرد1393
قدرت نرم5 ساعتمشهد مقدس1392
اندیشه سیاسی اسلام و مبانی انقلاب16 ساعتمشهد مقدس1392
سیره معصومین5 ساعتمشهد مقدس1392
دوره word24 ساعتدانشگاه آزاد بروجرد1392
قوانین پژوهشی8 ساعتدانشگاه آزاد بروجرد1392


کتب منتشر شده

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


مقالات منتشرشده درمجلات علمی پژوهشی (داخل کشور) و مجلات خارجی غیر ISI

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


مقالات منتشرشده درمجلات ISI

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد