عنوان رزومه کاری


مشخصات فردی

نام محمد
نام خانوادگی جلیلی
آدرس محل کار
شماره تلفن محل کار
پست الکترونیک


مدارج تحصیلی

رشته تحصیلیگرایش رشته تحصیلیدانشگاه محل تحصیلشهر محل تحصیلکشور محل تحصیلتاریخ شروعتاریخ فراغت
مهندسی معماری----دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدانهمدانایران----1389


پایان نامه: (ارشد و دکتری)

عنوان پایان نامهمقطع تحصیلینام استاد یا اساتید راهنما
طراحی مسجد امام خمینی‌(ره) محله شهید محلاتی تهران: طراحی و تبیین مدلی برای پیش‌بینی قابلیت‌های مکانی مسجدکارشناسی ارشددکتر علیرضا عینی‌فر


پایان نامه های سرپرستی شده یا مشاوره شده :

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


پست های اجرایی (مرتبط با آموزش وتحقیقات) :

سمتمکانشروع فعالیتپایان فعالیت
مدیر گروه معماری مقطع کارشناسیدانشگاه آزاد بروجرد1390تا کنون
مدیر گروه معماری مقطع کارشناسی-ارشددانشگاه آزاد بروجرد1392تا کنون


تشویق ها ، جوایز و تقدیرها

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


عضویت درانجمن ها و مجامع علمی

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


پروژه های تحقیقاتی تصویب شده

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


بودجه های تحقیقاتی دریافت شده از سایرمراکز(گرنت)

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


سخنرانی در هم اندیشی ،بازآموزی ،کنگره و......(با ارائه مقاله )

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


فعالیتهای ویراستاری و همکاری با هیئت تحریریه مجلات علمی

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


نشرنرم افزار، لوح فشرده و....

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


شرکت در دوره های مختلف(آموزشی ، پژوهشی واجرائی)

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


شرکت درهم اندیشی ها ، بازآموزی ها وکارگاه ها

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


کتب منتشر شده

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


مقالات منتشرشده درمجلات علمی پژوهشی (داخل کشور) و مجلات خارجی غیر ISI

نویسنده(گان)عنوان مقالهنام نشریهجلدشمارهصفحهسال چاپ
محمد جلیلی علیرضا عینی‌فر غلامرضا طلیسچی تبیین مدلی برای پیش‌بینی قابلیت‌های مکانی مساجد شهر تهرانعلمی‌ـ پژوهشی آرمانشهراخذ نامه پذیرش------------
محمد جلیلی علیرضا عینی‌فر غلامرضا طلیسچی فضای باز مجموعه‌های مسکونی و پاسخدهی محیطیعلمی‌ـ پژوهشی هنرهای زیبا (معماری و شهرسازی)اخذ نامه پذیرش------------
محمد جلیلی علیرضا عینی‌فر غلامرضا طلیسچی ادراک و ارزیابی کاربان از عملکردهای محیطی: توسعه یک مدل مفهومیعلمی‌ـ پژوهشی هویت شهراخذ نامه پذیرش------------


مقالات منتشرشده درمجلات ISI

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد