عنوان رزومه کاری


مشخصات فردی

نام مریم
نام خانوادگی رضا ئیان
آدرس محل کار
شماره تلفن محل کار
پست الکترونیک


مدارج تحصیلی

رشته تحصیلیگرایش رشته تحصیلیدانشگاه محل تحصیلشهر محل تحصیلکشور محل تحصیلتاریخ شروعتاریخ فراغت
کارشناسی مامایی----دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهرانایران----1384
کارشناسی ارشد مامایی آموزش ماماییدانشگاه علوم پزشکی تهرانتهرانایران----1387


پایان نامه: (ارشد و دکتری)

عنوان پایان نامهمقطع تحصیلینام استاد یا اساتید راهنما
بررسی مقایسه ای لیدوکایین و تنس بر درد اپی زیاتومیکارشناسی ارشددکتر مهرناز گرانمایه


پایان نامه های سرپرستی شده یا مشاوره شده :

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


پست های اجرایی (مرتبط با آموزش وتحقیقات) :

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


تشویق ها ، جوایز و تقدیرها

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


عضویت درانجمن ها و مجامع علمی

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


پروژه های تحقیقاتی تصویب شده

عنوان طرحنوع فعالیت درطرحموسسه محل پژوهشوضعیت فعلی طرحطول مدت طرح
بررسی اثر روغن زیتون بر درد قاعدگیمجریدانشگاه آزاد بروجرددر حال اتمام3 سال
بررسی اثر ورزش بر سندرم قبل از قاعدگیمجریدانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی اتمام يافته2سال


بودجه های تحقیقاتی دریافت شده از سایرمراکز(گرنت)

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


سخنرانی در هم اندیشی ،بازآموزی ،کنگره و......(با ارائه مقاله )

عنوان سخنرانیعنوان هم اندیشیمحل برگزاری هم اندیشی تاریخ سخنرانی
بررسی مقایسه ای تنس و لیدوکایین بر عوارض اپی زیاتومیسمینار پرستار،ماما و پژوهشدانشگاه علوم پزشکی گرگان21 آبان 1388
تاثیر ورزش بر دیسمنوره اولیهسمینار پرستار،ماما و پژوهشدانشگاه علوم پزشکی گرگان29 آذر 1385


فعالیتهای ویراستاری و همکاری با هیئت تحریریه مجلات علمی

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


نشرنرم افزار، لوح فشرده و....

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


شرکت در دوره های مختلف(آموزشی ، پژوهشی واجرائی)

نام دوره نوع (سطح)دورهمحل برگزاریتاریخ برگزاری
دوره آموزشی تدوین برنامه درسی-----مرکز مطالعات و آموزش نیروهای انسانی واحد بروجرد18 خرداد1388
آشنایی با شیوه های تولید و چاپ مقالات علمی-----مرکز مطالعات و آموزش نیروهای انسانی واحد بروجرد11دی ماه 1389


شرکت درهم اندیشی ها ، بازآموزی ها وکارگاه ها

نام هم اندیشی طول مدت دورهمحل برگزاریتاریخ برگزاری
بازآموزی مربیان امداد----هلال احمر استان لرستان25 شهریور 1383
کارگاه شیوه بهره گیری از منابع الکترونیکی ----مرکز اسناد دانشگاه علوم پزشکی تهران14 آذرماه 1385
کارگاه اورژانس های مامایی----دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی2 اردیبهشت ماه 1385
کارگاه متدولوژی تحقیق----معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی10 آبان ماه 1381
کارگاه احیای نوزاد----دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی12 خرداد ماه 1383
کارگاه آموزش بهداشت باروری در حوادث----صندوق جمعیت سازمان ملل8 تیرماه 1386


کتب منتشر شده

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


مقالات منتشرشده درمجلات علمی پژوهشی (داخل کشور) و مجلات خارجی غیر ISI

نویسنده(گان)عنوان مقالهنام نشریهجلدشمارهصفحهسال چاپ
نورالسادات کریمان،مریم رضاییان،فاطمه نساجی،دکتر لطیف کچکارتاثیر ورزش بر سندرم قبل از قاعدگیمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان13538-151384
نورالسادات کریمان،مریم رضاییان،فاطمه نساجی،دکتر لطیف کچکاربررسی تاثیر ورزش بر علایم خلقیفصلنامه علوم واعصاب ایرانسال سوم913-311384
مریم رضاییان،مرضیه عربان، نرگس ابدالیمقایسه تاثیر مصرف روغن زیتون فوق بکر (اکسترا ویرجین) با ایبوپروفن بر شدت دیسمنوره اولیهمجله علوم تغذیه وصنایع غذایی ایران------------پذیرفته شده است


مقالات منتشرشده درمجلات ISI

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد