عنوان رزومه کاری


مشخصات فردی

نام الهام
نام خانوادگی ادهم فومنی
آدرس محل کار
شماره تلفن محل کار
پست الکترونیک


مدارج تحصیلی

رشته تحصیلیگرایش رشته تحصیلیدانشگاه محل تحصیلشهر محل تحصیلکشور محل تحصیلتاریخ شروعتاریخ فراغت
زیست شناسی(لیسانس)عمومیدانشگاه آزاد اسلامی بروجردبروجردایران----1380/11/25
زیست شناسی(فوق لیسانس)سلولی و مولکولیغیر انتفاعی خاتمتهرانایران-----1386/5/4
زیست شناسی(دکتری)سلولی و مولکولیآزاد واحد علوم و تحقیقات تهرانتهرانایران---- ----


پایان نامه: (ارشد و دکتری)

عنوان پایان نامهمقطع تحصیلینام استاد یا اساتید راهنما
بررسی ایمنوژنهای هلیکو باکتر پیلوری با دو روش وسترن بلات و کروماتوگرافی تمایلیکارشناسی ارشددکتر علی مصطفایی-دکتر مصطفی رضایی طاویرانی


پایان نامه های سرپرستی شده یا مشاوره شده :

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


پست های اجرایی (مرتبط با آموزش وتحقیقات) :

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


تشویق ها ، جوایز و تقدیرها

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


عضویت درانجمن ها و مجامع علمی

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


پروژه های تحقیقاتی تصویب شده

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


بودجه های تحقیقاتی دریافت شده از سایرمراکز(گرنت)

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


سخنرانی در هم اندیشی ،بازآموزی ،کنگره و......(با ارائه مقاله )

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


فعالیتهای ویراستاری و همکاری با هیئت تحریریه مجلات علمی

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


نشرنرم افزار، لوح فشرده و....

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


شرکت در دوره های مختلف(آموزشی ، پژوهشی واجرائی)

نام دوره نوع (سطح)دورهمحل برگزاریتاریخ برگزاری
مهارتهای تعلیم و تربیت 1دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد-------92/3/29
مهارتهای تعلیم و تربیت 2-----دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد92/4/26
مهارتهای تعلیم و تربیت 3-----دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد92/6/27
احیای قلبی و ریوی-----دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد92/2/30
مدلهای رگ زایی-----دانشگاه علومپزشکی کرمانشاه87/8/28


شرکت درهم اندیشی ها ، بازآموزی ها وکارگاه ها

نام هم اندیشی طول مدت دورهمحل برگزاریتاریخ برگزاری
مدلهای رگ زایی1 روزهدانشگاه علومپزشکی کرمانشاهیکشنبه 09 - شهریور - 1393


کتب منتشر شده

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


مقالات منتشرشده درمجلات علمی پژوهشی (داخل کشور) و مجلات خارجی غیر ISI

نویسنده(گان)عنوان مقالهنام نشریهجلدشمارهصفحهسال چاپ
الهام ادهم فومنی-دکتر علی مصطفایی-دکتر مصطفی رضایی طاویرانی-دکتر سید جعفر نوابی-شهرام پروانهتعیین ایمنوژنهای هلیکوباکتر پیلوری با الکتروفورز دو بعدی و وسترن بلاتمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 6245-461387


مقالات منتشرشده درمجلات ISI

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد