عنوان رزومه کاری


مشخصات فردی

نام محمد
نام خانوادگی آقا محمدی
آدرس محل کار
شماره تلفن محل کار
پست الکترونیک


مدارج تحصیلی

رشته تحصیلیگرایش رشته تحصیلیدانشگاه محل تحصیلشهر محل تحصیلکشور محل تحصیلتاریخ شروعتاریخ فراغت
لیسانس- شيميشيمي محض دانشگاه اراكاراكایران----1378
فوق لیسانس- شيميشيمي تجزيه دانشگاه تربيت مدرستهرانایران----1381
دکتری- شيميشيمي تجزيه دانشگاه تربيت مدرستهرانایران----1385


پایان نامه: (ارشد و دکتری)

عنوان پایان نامهمقطع تحصیلینام استاد یا اساتید راهنما
الكترد انتخابی پالاديم (II) از نوع سيم پوشش داده شده و غشايیکارشناسی ارشدآقای دکتر نادر علیزاده مطلق
مطالعه طيف‎بينی فلورسانسی و تئوري (ab initio) برخي از آفلاتوكسين‎ها و اندازه‎گيري به كمك آناليز چند متغيرهدکتراآقای دکتر نادر علیزاده مطلق


پایان نامه های سرپرستی شده یا مشاوره شده :

عنوان پایان نامهدوره تحصیلی ارائه پایان نامهمحل انجام پایان نامهسمت در پایان نامهتاریخ دفاع از پایان نامه
توسعه و بهینه سازی روش کرواتوگرافی گازی در اندازه گیری باقیماده مونور استایرن در ظروف داغ پلی استایرکارشناسی ارشددانشگاه ازاد بروجردراهنما1392
مطالعه ساختار الکترونی و مغناطیسی برخی از آنولنها بر پایه طیف سنجی رزنانس مغناطیسی هسته با استفاده اکارشناسی ارشددانشگاه ازاد بروجردراهنما1392
توسعه و بهینه سازی روش کرواتوگرافی مایع با عملکرد بالاو آشکار ساز آرایه دیودی در اندازه گیری تارترازکارشناسی ارشددانشگاه ازاد بروجردراهنما1392
بررسي خواص رسانش (هدايت) تک مولکولي 2و6-بيس(1و2و3و4و5-پنتامتيل سيکلو-2و4-دي ان-1-1) 1و5-ديودروپيرولوکارشناسی ارشددانشگاه ازاد بروجردراهنما1392
مطالعه فتوايزومريزاسيون سيس-رتينال به عنوان فتوسوئيچ طبيعي در پديده بينايي با استفاده از محاسبات نظرکارشناسی ارشددانشگاه ازاد بروجردراهنما1392
مطالعه فتوایزومریزاسیون{3-(3-امینو متیل) فنیل ازو} فنیل استیک اسید به عنوان عامل الزایمر با استفاده کارشناسی ارشددانشگاه ازاد بروجردراهنما1392
میکرواستخراج برخی ازفلزات سنگین در داروهای گیاهی و میکراستخراج و اندازه گیری آنها با استفاده از دستگکارشناسی ارشددانشگاه ازاد بروجردراهنما1392
اندازه گیری همزمان ویتامین های محلول در آب تیامین، ریبوفلاوین و فولیک اسید در داروهای خوراکی توسط دسکارشناسی ارشددانشگاه ازاد بروجردراهنما1392
بررسی رابطه ی سمیت و ساختار(QSTR) هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای (PAHs)کارشناسی ارشددانشگاه ازاد بروجردراهنما1392
اندازه گیری آلبندازول بعنوان داروی ضد انگل در کارشناسی ارشددانشگاه ازاد بروجردراهنما1392
مایعات بیولوژیکی برخی از حیوانات اهلی با استفاده از کروماتوگرافی با کارائی بالاکارشناسی ارشددانشگاه ازاد بروجردراهنما----
بررسي خواص ساختار هندسي و الکترونيکي ديود مولکولي 5-(5-مرکاپتو-3و4-دي متيل-2و2-بتينيل-5)-4و4-دي متيلکارشناسی ارشددانشگاه ازاد بروجردمشاور1392
ارزیابی معیارهای مختلف اندازه گیری آروماتیسیته و غیر آروماتیسیتهکارشناسی ارشددانشگاه ازاد بروجردمشاور1392


پست های اجرایی (مرتبط با آموزش وتحقیقات) :

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


تشویق ها ، جوایز و تقدیرها

عنوانمحل دریافت مقام اعطاء کنندهتاریخ دریافت جایزه
تقدیر نامهرتبه اول کارشناسیدانشگاه اراکدکتر معین وزیر علوم وقت


عضویت درانجمن ها و مجامع علمی

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


پروژه های تحقیقاتی تصویب شده

عنوان طرحنوع فعالیت درطرحموسسه محل پژوهشوضعیت فعلی طرحطول مدت طرح
اندازه گیری متیل مالونیک اسید در مایعات بیولوژیکی بدن –به عنوان ردیاب زیستی وضعیت ویتامین B12 در بدنمجریدانشگاه ازاد بروجرداتمام یافته8 ماه + 6 ماه تمدید


بودجه های تحقیقاتی دریافت شده از سایرمراکز(گرنت)

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


سخنرانی در هم اندیشی ،بازآموزی ،کنگره و......(با ارائه مقاله )

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


فعالیتهای ویراستاری و همکاری با هیئت تحریریه مجلات علمی

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


نشرنرم افزار، لوح فشرده و....

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


شرکت در دوره های مختلف(آموزشی ، پژوهشی واجرائی)

نام دوره نوع (سطح)دورهمحل برگزاریتاریخ برگزاری
آموزش کروماتوگرافی گازی (GC)پیشرفتهشرکت آ موزشی کاوش1388
آموزش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPC)پیشرفتهشرکت آ موزشی کاوش1388
آموزش طیف سنج جذب اتمیپیشرفتهشرکت آ موزشی کاوش1388


شرکت درهم اندیشی ها ، بازآموزی ها وکارگاه ها

نام هم اندیشی طول مدت دورهمحل برگزاریتاریخ برگزاری
نشست هم اندیشی اساتید6 ساعتدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1390
آشنایی با اصول و فن ترجمه 32 ساعتدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1390
آشنایی با نرم افزار SPSS24 ساعتدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1391
چگونه از یک متن علمی اطلاعات استخراج نماییم8 ساعتدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1391
مهارت های زندگی16 ساعتدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1391
آشنایی عمومی با نرم افزار Office32 ساعتدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1391
آشنایی با Power Point16 ساعتدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1391
اقدام پژوهی24 ساعتدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1391
رسانه ها و وسایل آموزشی16 ساعتدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1391


کتب منتشر شده

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


مقالات منتشرشده درمجلات علمی پژوهشی (داخل کشور) و مجلات خارجی غیر ISI

نویسنده(گان)عنوان مقالهنام نشریهجلدشمارهصفحهسال چاپ
محمد آقا محمدی نادر علیزاده Coated Wire ion-selective electrode for palladium(II) and its application to catalyst analysis” by Anal.Chim. Acta480----299-3062003
سیمین صباح، محمد آقا محمدی نادر علیزاده Solid-State valproate ion selective sensor based on conducting polypyrrole films for determination oSensors and Actuators B114----4892006
هژیرتیموریان، محمد آقا محمدی نادر علیزاده Highly selective cyanide coated-wire electrode based on a recently synthesized [Co(II)bqb] applying IEEE SENSORS JOURNAL7----17272007
محسن بابایی، محمد آقا محمدی نادر علیزاده Electrosynthesis of dixanthylene photochromic dye, characterization and ab initio calculationsDyes and Pigments.76----5962008
پروین شهدوستی، محمد آقا محمدی نادر علیزاده Spectrophotometric study of the charge-transfer and ion-pair complexation of methamphetamine with soSpectrochimica Acta Part A69----11952008
محمد آقا محمدی پروین شهدوستی، رضا غفوری، مریم عنافچه Exploring magnetic properties and curved p-conjugation of BxNyCz nanotubes using density functional Superlattices and Microstructures57----66-762013
محمد آقا محمدی نادر علیزاده Fluorescence enhancement of the aflatoxin B1 by forming inclusion complexes with some cyclodextrins Journal of Luminescence127----5752007
شهرام صیدی، آیدین بهرامی، باهری، محمد آقا محمدیA first-principles study on the adsorption behavior of amphetamine on pristine, P- and Al-doped B12NSuperlattices and Microstructures64----265-2732013


مقالات منتشرشده درمجلات ISI

نویسنده(گان)عنوان مقالهنام نشریهجلدشمارهصفحهسال چاپ
محمد آقا محمدی نادر علیزاده Coated Wire ion-selective electrode for palladium(II) and its application to catalyst analysis” by Anal.Chim. Acta480 299-3062003