عنوان رزومه کاری


مشخصات فردی

نام رضا
نام خانوادگی صادقی
آدرس محل کار
شماره تلفن محل کار
پست الکترونیک


مدارج تحصیلی

رشته تحصیلیگرایش رشته تحصیلیدانشگاه محل تحصیلشهر محل تحصیلکشور محل تحصیلتاریخ شروعتاریخ فراغت
زيست جانوريزيست جانوريدانشگاه تهرانتهرانایران----1380
زيست جانوريبيوسيستماتيك جانوريدانشگاه تهرانتهرانایران----1384


پایان نامه: (ارشد و دکتری)

عنوان پایان نامهمقطع تحصیلینام استاد یا اساتید راهنما
برررسي تنوع ژئومتريك مورفومتريك جمعيت هاي ميزباني پروانه كرم سيب(Cydia pomonella) در برخي نقاط ايران کارشناسی ارشددكتر عليرضا ساري دكتر عليمراد سرافرازي، خانم دكتر هلن عال پناه


پایان نامه های سرپرستی شده یا مشاوره شده :

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


پست های اجرایی (مرتبط با آموزش وتحقیقات) :

سمتمکانشروع فعالیتپایان فعالیت
رئيس دانشكده علوم پايه و پيراپزشكيدانشكده علوم پايه1393تا کنون
مدير گروه زيست شناسيدانشكده علوم پايه13801393


تشویق ها ، جوایز و تقدیرها

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


عضویت درانجمن ها و مجامع علمی

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


پروژه های تحقیقاتی تصویب شده

عنوان طرحنوع فعالیت درطرحموسسه محل پژوهشوضعیت فعلی طرحطول مدت طرح
بررسي سيستماتيک و اکولوژي جکوي هاي پولک خشن در استان لرستان مجری طرحدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرداتمام یافته2 سال
مطالعه زيست شناسي لاک پشتهاي آبزي و خشکي زي استان لرستان مجری طرحدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرداتمام یافته2 سال


بودجه های تحقیقاتی دریافت شده از سایرمراکز(گرنت)

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


سخنرانی در هم اندیشی ،بازآموزی ،کنگره و......(با ارائه مقاله )

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


فعالیتهای ویراستاری و همکاری با هیئت تحریریه مجلات علمی

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


نشرنرم افزار، لوح فشرده و....

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


شرکت در دوره های مختلف(آموزشی ، پژوهشی واجرائی)

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


شرکت درهم اندیشی ها ، بازآموزی ها وکارگاه ها

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


کتب منتشر شده

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


مقالات منتشرشده درمجلات علمی پژوهشی (داخل کشور) و مجلات خارجی غیر ISI

نویسنده(گان)عنوان مقالهنام نشریهجلدشمارهصفحهسال چاپ
Reza Sadeghi and Farhang TorkiNotes on natural history and distribution of Carinatogecko stevenandersoni Torki, 2011Amphibian and Reptile Conservation 5(1):34-36------------2011
Reza Sadeghi and Farhang TorkNotes on reproduction and conservation of Testudo graeca ibera Paallas 1814(Reptilia: Testudinidae) Amphibian and Reptile Conservation5(1): 98-104------------2011


مقالات منتشرشده درمجلات ISI

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد