عنوان رزومه کاری


مشخصات فردی

نام اسداله
نام خانوادگی بشرا
آدرس محل کار
شماره تلفن محل کار
پست الکترونیک


مدارج تحصیلی

رشته تحصیلیگرایش رشته تحصیلیدانشگاه محل تحصیلشهر محل تحصیلکشور محل تحصیلتاریخ شروعتاریخ فراغت
لیسانسشيمي محضگيلانرشتایران----------1376
فوق لیسانسشيمي فيزيكگيلانرشتایران-----1379
دکتریشيمي فيزيكعلوم و تحقيقات تهرانتهرانایران-1383


پایان نامه: (ارشد و دکتری)

عنوان پایان نامهمقطع تحصیلینام استاد یا اساتید راهنما
بررسي تعادل هاي فازي بخار-مايع با روش يونيفاكکارشناسی ارشدحسین قنادزاده، علی قنادزاده
بررسي تئوري برخي تركيبات بور-نيتريد در مقياس نانودکتریحسین آقایی


پایان نامه های سرپرستی شده یا مشاوره شده :

عنوان پایان نامهدوره تحصیلی ارائه پایان نامهمحل انجام پایان نامهسمت در پایان نامهتاریخ دفاع از پایان نامه
بررسی اثر بهبود دهنده‌‌ها بر فعالیت نانو کاتالیزگر اکسید نیکل بر پایه‌ی نانولوله‌‌های کربنی در هیدروکارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرداستاد راهنما1393
کاربرد تئوری تابعی چگالی و توابع فوکویی جهت بررسی تاثیر گروه‌های استخلافی بر واکنش‌پذیری حدواسط‌هایکارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرداستاد راهنما1393
بررسی مقایسه¬ای تاثیر گروه¬های استخلافی فعال¬ساز بر نمایه¬های واکنش¬پذیری نانوحلقه¬ی کربنی ]6[: شیوهکارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرداستاد راهنما1392
تحلیل مقایسه¬ای الکتروندوستی نانوقفس¬های M@B16N16 (M= Li+, Na+, K+, Mg2+)بر اساس نمایه¬های الکتروندوکارشناسی ارشدواحد علوم و تحقیقات تهراناستاد راهنما1393
مطالعه‌ی نظری ترکیبات نوین ‌تک‌زنونه‌ی‌ ایزومرهای ساختاری تری‌فلوئوروبورازین کارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرداستاد راهنما1392
بررسی محاسباتی تاثیر گروه¬های استخلافی با اثر القایی منفی بر واکنش¬پذیری نانوحلقه¬ی کربنی ]6[ بر اسکارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرداستاد راهنما1392
مطالعه¬ی نظری واکنش¬پذیری شیمیایی ایزومرهای 4-نیتروژنه¬ی اتر تاجی 12 crow4وآزا اتر تاجی 4-نیتروژنه¬یکارشناسی ارشدواحد ساوهاستاد راهنما1392


پست های اجرایی (مرتبط با آموزش وتحقیقات) :

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


تشویق ها ، جوایز و تقدیرها

عنوانمحل دریافت مقام اعطاء کنندهتاریخ دریافت جایزه
پژوهشگر برگزیدهدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجردمعاونت پژوهشی1393
پژوهشگر برگزیدهدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجردمعاونت پژوهشی1391
تقدیرنامهایرانACS1392


عضویت درانجمن ها و مجامع علمی

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


پروژه های تحقیقاتی تصویب شده

عنوان طرحنوع فعالیت درطرحموسسه محل پژوهشوضعیت فعلی طرحطول مدت طرح
مطالعه¬ی واکنش¬پذیری نانوقفس B24N24 و مشتق¬های اِندوهدرال M@B24N24(M=Li, Na, K) آن بر اساس قطبش اسپهمکارواحد مرودشتتمامیکسال
مطالعه ساختار الکترونی برخی نانولوله‌های آلومینیوم-نیترید (AlNNT) و نانوقفس های بور-نیترید (BN nanoهمکارواحد بروجردتمامیکسال
مطالعه ی اثر ناخالصی اِندوهِدرال در نانوقفس B24N24 با محاسبه ی تغییرات ساختاری، تحلیل ساختار پیوندی همکارواحد تنکابنتمامی
: تحلیل مقایسه¬ای الکتروندوستی نانوقفس¬های (n=0,2,3; m=1,2)بر اساس نمایه¬های الکتروندوستی و باهمکارواحد تنکابنتمامیکسال
مطالعه¬ی نظری ساختار الکترونی و پایداری ارتعاشی اترهای تاجی بور-نیترید بر پایه¬ی اتر تاجی 12-crown-4همکارواحد بروجرددر حال انجامیکسال
مطالعه¬ی ساختار الکترونی، پایداری ارتعاشی و قطبش¬پذیری نانوقفس¬های نوین B6C12N6 بر پایه¬ی نانوقفس Bهمکارواحد تنکابندر حال انجامیکسال


بودجه های تحقیقاتی دریافت شده از سایرمراکز(گرنت)

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


سخنرانی در هم اندیشی ،بازآموزی ،کنگره و......(با ارائه مقاله )

عنوان سخنرانیعنوان هم اندیشیمحل برگزاری هم اندیشی تاریخ سخنرانی
نانوفناوریکارگاه آموزشی نانوفناوریواحد بروجرد1391


فعالیتهای ویراستاری و همکاری با هیئت تحریریه مجلات علمی

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


نشرنرم افزار، لوح فشرده و....

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


شرکت در دوره های مختلف(آموزشی ، پژوهشی واجرائی)

نام دوره نوع (سطح)دورهمحل برگزاریتاریخ برگزاری
کارگاه آموزشی نرم افزار گاوسین و LAMMPSآموزشیدانشگاه شهید رجایی تهران1392


شرکت درهم اندیشی ها ، بازآموزی ها وکارگاه ها

نام هم اندیشی طول مدت دورهمحل برگزاریتاریخ برگزاری
مهارت های تعلیم و تربیت 140 ساعتواحد بروجرد1386/6/6
مهارت های تعلیم و تربیت 240 ساعتواحد بروجرد1386/11/17
مهارت های تعلیم و تربیت 340 ساعتواحد بروجرد1387/11/3
قدرت نرم5 ساعتمشهد مقدس1392/11/4
اندیشه ی سیاسی اسلام و مبانی انقلاب اسلامی16 ساعتمشهد مقدس1392/11/4
سیره ی معصومین (صلعم)5 ساعتمشهد مقدس1392/11/4
نقش استادان در تحکیم روابط خانواده4 ساعتواحد بروجرد1393/2/14


کتب منتشر شده

عنوان کتابهمکاراننوع کارناشرشهروکشور محل نشرسال چاپ
درك شيمي فيزيك 1 با حل مسائل آناحمدرضا اولياييتالیفواحد بروجردايران1391
نانو لوله‏ ها، فولرين‏ها شيمي كوانتومي محاسباتي آن‏ها ترجمهمولفايران1390
مقاله نویسی ISI به زبان انگلیسی-ترجمهمولفايران1392


مقالات منتشرشده درمجلات علمی پژوهشی (داخل کشور) و مجلات خارجی غیر ISI

نویسنده(گان)عنوان مقالهنام نشریهجلدشمارهصفحهسال چاپ
Ahmad Seif, Mahmoud Mirzaei, Mehran Aghaie, Asadollah BoshraAlN Nanotubes: A DFT Study of Al-27 and N-14 Electric Field Gradient TensorsZ. Naturforsch-62a711 – 715June 2007
Asadollah Boshra, Majid Monajjemi, Mehran Aghaie, Hossein AghaieDensity Functional Theory Investigation of Natural Bond Orbital Population Analysis and Gauge-IncludJournal of Computational and Theoretical Nanoscience-71-12May 2010
Goudarz Mohseni Rouzbehani, Asadollah Boshra, Ahmad SeifB24N24 nanocages: a GIAO density functional theory study of 14N and 11B nuclear magnetic shielding aMonatsh Chem-140255–263Sep 2009
Ahmad RezaOliaey, AsadollahBoshra, MahyarKhavarySpin polarized bonding analysis of endohedral boron nitride nanocages: Density functional theory stuPhysica E-422314–2318May 2010
Asadollah Boshra, Ahmad SeifA boroxol ring doped zigzag boron nitride nanotube: a computational DFT study of the quadrupole coupCanadian Journal of Physics-87647- 652July 2009
Ahmad Seif , Asadollah BoshraInfluence of Boroxol ring doping on the N-15 Journal of Molecular Structure: -89596–99October 2009
Nima Karachi • Asadollah Boshra • Siamak JadidiDFT based insights into reactivity descriptors of encapsulated B24N24 nanocagesStructural Chemistry 22805–809Feb 2011
Asadollah Boshra • Siamak Jadidi • Maryam Goudarzi • Samaneh Niroumand • Maryam MohammadiDFT Study of Endohedral Atoms Effect on Electrophilicity of B16N16 Boron Nitride Nanocage: ComparatiJ of Cluster Science-23297–310December 2011
Asadollah Boshraa, Siamak Jadidi, Ahmad reza Oliaey, Majid Monajjemi, Mehran AghaieDFT study of nuclear magnetic shielding, electric field gradient tensors and electrophilicity indiceJournal of Nanostructure in Chemistry-298-109April 2011
Asadollah Boshra, Samira Bagheri, Siamak JadidiGlobal Reactivity of Heterostructure Armchair BC2N-(4,4) Nanotubes: A Density Functional Theory InveHeteroatom Chemistry-3168-173Jan 2013
H. Ghanadzadeh a, A. Ghanadzadeh, R. Sariri , A. BoshraIsobaric vapor–liquid phase equilibria for the binary systems of tert-butanol + 2-ethyl-1-hexanol anFluid Phase Equilibria-233123–128May 2005
Ahmad Seif and Asadollah BoshraSingle-Wall GaN Nanotubes: A Density Functional Theory Study of Ga-69 and N-14 Quadrupole CouplingJournal of Computational and Theoretical Nanoscience-6732-736April 2009
Ahmad Seif, Asadollah Boshra, Majid SeifLithium-doped (4,4) Boron nitride nanotube: Density functional theory study of N and B nuclear magneJournal of Molecular Structure: THEOCHEM 89582–85October 2009
Ehsan Zahedi, Ali Bodaghi, Ahmad Seif, Asadollah BoshraThe influence of NH3-attaching on the NMR parameters in the zigzag BN nanotubeSuperlattices and Microstructures 90663–67December 2011
M. Farahani, A. Seif and A. BoshraDen sity Func tional Study of 27Al and 14N Quadrupole Cou pling Con stants in the Car bon Doped (4,4Polish Journal of Chemistry 8345–151July 2009
Ahmad Seif and Asadollah BoshraSingle-Wall GaN Nanotubes: A Density Functional Theory Study of Ga-69 and N-14 Quadrupole Coupling CJournal of Computational and Theoretical Nanoscience-61–5May 2009
Masoud Darvish Ganji, A. Boshra, and A. BakhshandehSpin Polarization of Electrons in Metallohedral B24N24 Nanocage: A Density Functional Theory InvestiJournal of Computational and Theoretical Nanoscience 101-6Feb 2013
Ahmad Seif, Asadollah Boshra, and Ali BodaghiThe Fluorinated(10, 0) Boron Nitride Nanotube: A Computational Nuclear Magnetic Resonance and NucleaJournal of Nanoscience and Nanotechnology-91-5June 2009
Asadollah Boshra, Mohammad Mehdi Dehshiri, Ahmad Seif, Reza JafariEffect of nanotube length on the aromaticity and CSI parameters of finite length single-wall zigzag Journal of Molecular Structure: THEOCHEM 90663–67Apr 2009
Asadollah Boshra, Majid Monajjemi, Mehran Aghaie, Hossein AghaieDensity Functional Theory Investigation of Natural Bond Orbital Population Analysis and Gauge-IncludJournal of Computational and Theoretical Nanoscience7----1-122010


مقالات منتشرشده درمجلات ISI

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد