عنوان رزومه کاری


مشخصات فردی

نام مریم
نام خانوادگی گودرزی ( فیزیک)
آدرس محل کار
شماره تلفن محل کار
پست الکترونیک


مدارج تحصیلی

رشته تحصیلیگرایش رشته تحصیلیدانشگاه محل تحصیلشهر محل تحصیلکشور محل تحصیلتاریخ شروعتاریخ فراغت
فیزیکماده چگالشهید چمراناهوازایران----1381
فیزیکذرات بنیادیشهید بهشتیتهرانایران----1384
فیزیکماده چگالعلوم و تحقیقاتتهرانایراندر حال تحصیل----


پایان نامه: (ارشد و دکتری)

عنوان پایان نامهمقطع تحصیلینام استاد یا اساتید راهنما
اندازه‌گیری سطح مقطع یونیزاسیون لایه M عناصر سنگین با استفاده از باریکه پروتونکارشناسی ارشددکتر محمد لامعی رشتی


پایان نامه های سرپرستی شده یا مشاوره شده :

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


پست های اجرایی (مرتبط با آموزش وتحقیقات) :

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


تشویق ها ، جوایز و تقدیرها

عنوانمحل دریافت مقام اعطاء کنندهتاریخ دریافت جایزه
استعدادهای درخشانسازمان استعدادهای درخشانریاست سازمان1381


عضویت درانجمن ها و مجامع علمی

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


پروژه های تحقیقاتی تصویب شده

عنوان طرحنوع فعالیت درطرحموسسه محل پژوهشوضعیت فعلی طرحطول مدت طرح
اندازه‌گیری مقدار عناصر موجود در آب شهرستان بروجرودمجری طرحدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد- سازمان انرژی اتمی ایراناتمام يافتهیکسال
کانورتور انرژی بر اساس کنترل غیر کلاسیک اثرات دمایی وارد بر فرمیشن های سمی کنداکتور ناخالص شده Bi2Teمجری طرحدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرددر حال انجام----
بررسی الزامات صدور مجوز به منظور ارتقای کیفی حفاظت و ایمنی پرتوکاران در مراکز کار با پرتومجری طرحسازمان انرژی اتمی ایران ، معاونت امور حفاظت در برابر اشعۀ کل کشور اتمام يافته6 ماه
بررسی دینامیک ذره‌ای و ساختار پرتو ذرات باردارمجری طرحسازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ایاتمام يافته3 ماه
بررسی نیروهای وارد بر پرتوهای ذرات باردارمجری طرحسازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ایاتمام يافته3 ماه
ترابرد باریکۀ الکترونی با جریان بالا در خلاءمجری طرحسازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ایاتمام يافته3 ماه


بودجه های تحقیقاتی دریافت شده از سایرمراکز(گرنت)

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


سخنرانی در هم اندیشی ،بازآموزی ،کنگره و......(با ارائه مقاله )

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


فعالیتهای ویراستاری و همکاری با هیئت تحریریه مجلات علمی

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


نشرنرم افزار، لوح فشرده و....

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


شرکت در دوره های مختلف(آموزشی ، پژوهشی واجرائی)

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


شرکت درهم اندیشی ها ، بازآموزی ها وکارگاه ها

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


کتب منتشر شده

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


مقالات منتشرشده درمجلات علمی پژوهشی (داخل کشور) و مجلات خارجی غیر ISI

نویسنده(گان)عنوان مقالهنام نشریهجلدشمارهصفحهسال چاپ
مریم گودرزی محمود مرادی- پروین اولیاییاندازه گیری مقدار عناصر موجود در آب آشامیدنی بروجرد با استفاده از روش PIXEفیزیک روززمستان 923----1392


مقالات منتشرشده درمجلات ISI

نویسنده(گان)عنوان مقالهنام نشریهجلدشمارهصفحهسال چاپ
محمد لامعی رشتی- فرح شکوهی - پروین اولیاییL-Subshell and total M-shell X-ray Production cross section of Ta, W, Au, Pt, Pb and Bi by 0.7 -2.4 Nuclear Instruments and methods in physics إ ----247 217-2222006