عنوان رزومه کاری


مشخصات فردی

نام مهتا
نام خانوادگی حافظی
آدرس محل کار
شماره تلفن محل کار
پست الکترونیک


مدارج تحصیلی

رشته تحصیلیگرایش رشته تحصیلیدانشگاه محل تحصیلشهر محل تحصیلکشور محل تحصیلتاریخ شروعتاریخ فراغت
زیست شناسیتکوینی(کارشناسی ارشد)رازی کرمانشاهایران----1385
زیست شناسیعمومی(کارشناسی)دانشگاه آزاد اسلامی بروجردبروجردایران----1382


پایان نامه: (ارشد و دکتری)

عنوان پایان نامهمقطع تحصیلینام استاد یا اساتید راهنما
اثرات یکی از مواد مصرفی پالایشگاه نفت(MTBE:متیل ترشیوبوتیل اتر)برسلولهای جنسی پستانداران(موش سفیدنژادNMRI)کارشناسی ارشددکترعلی امینی دکتر جهانبخش قاسمی


پایان نامه های سرپرستی شده یا مشاوره شده :

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


پست های اجرایی (مرتبط با آموزش وتحقیقات) :

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


تشویق ها ، جوایز و تقدیرها

عنوانمحل دریافت مقام اعطاء کنندهتاریخ دریافت جایزه
پژوهشگربرتردانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجردمعاونت پژوهشی واحد-دکتر مهدیان1390
مسابقات قران و عترتدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجردمعاونت فرهنگی1390
روز علوم ازمایشگاهی و روز زندانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجردگروه علوم آزمایشگاهی-دفترفرهنگ1393


عضویت درانجمن ها و مجامع علمی

نام مجمعنوع همکاری وسمتمحل فعالیت مجمعشروع عضویتپایان عضویت
بسیج اساتیدهمکارومشاور علمیدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1391تا کنون
هسته پژوهشی زنانهمکاردانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد13871388


پروژه های تحقیقاتی تصویب شده

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


بودجه های تحقیقاتی دریافت شده از سایرمراکز(گرنت)

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


سخنرانی در هم اندیشی ،بازآموزی ،کنگره و......(با ارائه مقاله )

عنوان سخنرانیعنوان هم اندیشیمحل برگزاری هم اندیشی تاریخ سخنرانی
تشخیص ژنتیکی جنین قبل از لانه گزینیهمایش تازه های بیولوژی و بیوتکنولوژیدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1381
اثرات متیل ترشیوبوتیل اتربردستگاه تناسلی موش نر کنفرانس بین المللی علوم زیستی و پزشکیتایلند-بانگکوک2009


فعالیتهای ویراستاری و همکاری با هیئت تحریریه مجلات علمی

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


نشرنرم افزار، لوح فشرده و....

نوع اطلاعات یا نرم افزار تهیه شدهموارداستفاده نرم افزارنام همکارانتاریخ انتشار
لوح فشرده آموزشی تصاویر بافت و جنین از لامهای آزمایشگاه-منابع وکتابآزمایشگاه و تئوری بافت شناسی و جنین شناسی دانشجویاناز سال 1386 تا 1393 برحسب نیاز و امکانات کاملتر شد


شرکت در دوره های مختلف(آموزشی ، پژوهشی واجرائی)

نام دوره نوع (سطح)دورهمحل برگزاریتاریخ برگزاری
اشنایی با نرم افزار SPSS-----دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1387
اشنایی با SPSS پیشرفته-----دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1387
گرامرو مکالمه زبان انگلیسی-----دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1388
اموزش power point-----دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1388
اموزش ایجادweblog-----دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1388
مقاله نویسی به زبان انگلیسی-----واحد اراک1388
اشنایی با شیوه های تولیدو چاپ مقالات علمی در مجلات-----دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1389
نگارش رزومهCV-----دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1389


شرکت درهم اندیشی ها ، بازآموزی ها وکارگاه ها

نام هم اندیشی طول مدت دورهمحل برگزاریتاریخ برگزاری
نقدوهابیت و جریانهای تکفیرییک روزه(6 ساعته)دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1392
19 دی (میثاق با ولایت-ولایت از دیدگاه قرآن کریم )یک روزهدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1392
جلسات هم اندیشی واحدحداقل سالی 2بار برگزار میشوددانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرداز سال 1386 تا کنون در بسیاری از جلسات هم اندیشی و
همایش بزرگداشت مقام معلم یک روزهدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1386 تا 1391


کتب منتشر شده

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


مقالات منتشرشده درمجلات علمی پژوهشی (داخل کشور) و مجلات خارجی غیر ISI

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


مقالات منتشرشده درمجلات ISI

نویسنده(گان)عنوان مقالهنام نشریهجلدشمارهصفحهسال چاپ
مهتا حافظیThe Effects Of Methyl Tert-Butyl Ether(MTBE) On Mouse SpermsInternational Research Journal Of Biological Science3274-752014