عنوان رزومه کاری


مشخصات فردی

نام حسن
نام خانوادگی پیریائی
آدرس محل کار
شماره تلفن محل کار
پست الکترونیک


مدارج تحصیلی

رشته تحصیلیگرایش رشته تحصیلیدانشگاه محل تحصیلشهر محل تحصیلکشور محل تحصیلتاریخ شروعتاریخ فراغت
آمار----اصفهاناصفهانایران13781382
آمار بیمه----شهید بهشتیتهرانایران13821384
آمار ریاضی----علوم و تحقیقات تهرانتهرانایران1392ادامه دارد


پایان نامه: (ارشد و دکتری)

عنوان پایان نامهمقطع تحصیلینام استاد یا اساتید راهنما
سرمایه گذاری بهینه و توزیعهای زیرنماییکارشناسی ارشد----


پایان نامه های سرپرستی شده یا مشاوره شده :

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


پست های اجرایی (مرتبط با آموزش وتحقیقات) :

سمتمکانشروع فعالیتپایان فعالیت
مدیر مطالعات و پژوهشهای فرهنگیدانشگاه آزاد بروجرد1392ادامه دارد


تشویق ها ، جوایز و تقدیرها

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


عضویت درانجمن ها و مجامع علمی

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


پروژه های تحقیقاتی تصویب شده

عنوان طرحنوع فعالیت درطرحموسسه محل پژوهشوضعیت فعلی طرحطول مدت طرح
ارتباط بین خواص توزیعهای دم سنگین آمار بهمراه مثالهای نقض ----دانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرداتمام یافتهیکسال


بودجه های تحقیقاتی دریافت شده از سایرمراکز(گرنت)

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


سخنرانی در هم اندیشی ،بازآموزی ،کنگره و......(با ارائه مقاله )

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


فعالیتهای ویراستاری و همکاری با هیئت تحریریه مجلات علمی

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


نشرنرم افزار، لوح فشرده و....

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


شرکت در دوره های مختلف(آموزشی ، پژوهشی واجرائی)

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


شرکت درهم اندیشی ها ، بازآموزی ها وکارگاه ها

نام هم اندیشی طول مدت دورهمحل برگزاریتاریخ برگزاری
مهندسی صنایع و سیستمها و ریسک نجف آباد----نجف آباد1391
اولین همایش منطقه ای سلامت خانواده واحد بروجرد آبان 88----دانشگاه آزاد بروجرد1388


کتب منتشر شده

عنوان کتابهمکاراننوع کارناشرشهروکشور محل نشرسال چاپ
آمار علوم اجتماعیحسن پیریائی- مهدی همایونیتاليفدانشگاه آزاد واحدبروجردبروجرد1390
آمار و احتمال مهندسیحسن پیریائی- مهدی همایونیتالیفواحد بروجردبروجرد1390


مقالات منتشرشده درمجلات علمی پژوهشی (داخل کشور) و مجلات خارجی غیر ISI

نویسنده(گان)عنوان مقالهنام نشریهجلدشمارهصفحهسال چاپ
رویا ترکاشوند- حسن پیریائی اعظم جعفری، معصومه سیاحی، رویا ترکاشوند، حسن پیریایی ( بررسی شیوع و عوامل موثر بر طلاق شهرستان بروجرد تأثیر ویتامین B1 بر درد ناشی از آی یو دی گذاریعلمی پژوهشی کرمانشاه مجلة دانشگاه علوم پزشكي بابل 32-131392


مقالات منتشرشده درمجلات ISI

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد