عنوان رزومه کاری


مشخصات فردی

نام پریچهر
نام خانوادگی خدری
آدرس محل کار
شماره تلفن محل کار
پست الکترونیک


مدارج تحصیلی

رشته تحصیلیگرایش رشته تحصیلیدانشگاه محل تحصیلشهر محل تحصیلکشور محل تحصیلتاریخ شروعتاریخ فراغت
کاردانیماماییعلوم پزشکی زاهدانزاهدانایران----1368
کارشناسی ناپیوستهماماییدانشکده مامایی پرستاری ایرانتهرانایران----1373
کارشناسی ارشد ناپیوستهآموزش ماماییدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازاهوازایران----1384


پایان نامه: (ارشد و دکتری)

عنوان پایان نامهمقطع تحصیلینام استاد یا اساتید راهنما
مقایسه تاثیر تنس و لیدوکائین بر درد اپیزیاتومیکارشناسی ارشد نا پیوستهخانم دکتر پروین عابدی


پایان نامه های سرپرستی شده یا مشاوره شده :

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


پست های اجرایی (مرتبط با آموزش وتحقیقات) :

سمتمکانشروع فعالیتپایان فعالیت
مدیر گروه ماماییدانشکده پیراپزشکی1392----


تشویق ها ، جوایز و تقدیرها

عنوانمحل دریافت مقام اعطاء کنندهتاریخ دریافت جایزه
نهمین گنگره بین المللی زنان و ماماییتهراندکتر عبدالرسول اکبریان( رئیس کنگره1390
سیزدهمین دوره مسابقات سراسری آموزش قران و عترتدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجردآقای جعفر حیدری( معاون فرهنگی واحد بروجرد)1391


عضویت درانجمن ها و مجامع علمی

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


پروژه های تحقیقاتی تصویب شده

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


بودجه های تحقیقاتی دریافت شده از سایرمراکز(گرنت)

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


سخنرانی در هم اندیشی ،بازآموزی ،کنگره و......(با ارائه مقاله )

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


فعالیتهای ویراستاری و همکاری با هیئت تحریریه مجلات علمی

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


نشرنرم افزار، لوح فشرده و....

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


شرکت در دوره های مختلف(آموزشی ، پژوهشی واجرائی)

نام دوره نوع (سطح)دورهمحل برگزاریتاریخ برگزاری
کار گروه توسعه خدمات سلامتآموزشیتهران، مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی فرهیختگان1392


شرکت درهم اندیشی ها ، بازآموزی ها وکارگاه ها

نام هم اندیشی طول مدت دورهمحل برگزاریتاریخ برگزاری
نحوه تعامل استادان با نهاد معظم رهبری در دانشگاه5 ساعتدانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرد1392
حکومت اسلامی و ولایت فقیه2 ساعتدانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرد1393
دومین نشست مسئولان حوزی علوم پزشکی دانشگاه ازاد اسلامی10 ساعتتهران1392


کتب منتشر شده

عنوان کتابهمکاراننوع کارناشرشهروکشور محل نشرسال چاپ
پرستاری در تنفسمولف، مریم یثربی راد همکاران: پریچهر خدری صدیقه صامتیتالیفدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد ایران بروجرد1391
پرستاری در اعصابمولف، مریم یثربی راد همکاران: پریچهر خدری رویا ترکاشوندتالیفنشر نویسنده اراکایران اراک1390


مقالات منتشرشده درمجلات علمی پژوهشی (داخل کشور) و مجلات خارجی غیر ISI

نویسنده(گان)عنوان مقالهنام نشریهجلدشمارهصفحهسال چاپ
مریم یثربی راد،پریچهر خدری ، منصوره عزیززاده فروزی ، مجید ملکی بررسی ناثیر استفاده از بانداژ فشاری در کم کردن عوارض موضعی و عوارض ناشی از بی حرکتی در بعد از عمل آمجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان 425-121391
Parichehr Khedri*, Maryam Yasrbi and Mahdie ahmari hesarThe effect of Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS) using perineal acupuncture points o Standard Global Journal of Scientific Research115-112014


مقالات منتشرشده درمجلات ISI

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد