عنوان رزومه کاری


مشخصات فردی

نام ابوالفضل
نام خانوادگی عرب جوشقانی
آدرس محل کار
شماره تلفن محل کار
پست الکترونیک


مدارج تحصیلی

رشته تحصیلیگرایش رشته تحصیلیدانشگاه محل تحصیلشهر محل تحصیلکشور محل تحصیلتاریخ شروعتاریخ فراغت
زیست شناسیگیاهیتهرانتهرانایران 1379
زیست شناسیگیاهیشهید بهشتیتهرانایران 1382
زیست شناسیگیاهیعلوم تحقیقات تهرانتهرانایران 1387


پایان نامه: (ارشد و دکتری)

عنوان پایان نامهمقطع تحصیلینام استاد یا اساتید راهنما
بررسي و مطالعه خاك پوششي مناسب جهت استفاده در مزارع پرورش قارچ خوراكي دكمه‌اي Agaricus bisporus (Lange) Imbach کارشناسی ارشددکتر حسین ریاحی
شناسايي قارچ هاي ماکروسکوپي جنگل هاي دوروددکتری تخصصیدکتر فتح اله فلاحیان، دکتر طاهر نژادستاری


پایان نامه های سرپرستی شده یا مشاوره شده :

عنوان پایان نامهدوره تحصیلی ارائه پایان نامهمحل انجام پایان نامهسمت در پایان نامهتاریخ دفاع از پایان نامه
بررسي مورفولوژيكي، آناتوميكي و اثرات ضد قارچی اسانس و عصاره Echinophora cinereaوArtemisia haussknecکارشناسی ارشدبروجردراهنمازمستان 91
بيوسنتز نانو ذرات نقره توسط قارچهاي Aspergillus flavus, Aspergillus ficcum, Fusarium oxysporum, Tricکارشناسی ارشدبروجردراهنماتابستان 92
بيوسنتز نانو ذرات نقره توسط دو گونه گياهي نعنا و شويد و بررسي اثر ضد باکتريايي نانوذرات بر سه گونه بکارشناسی ارشدبروجردراهنماتابستان 92
بيوسنتز نانوذرات نقره توسط گیاهان Morus nigra و Rosa damascena و بررسی فعالیت ضد قارچی نانوذرات تولیکارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجردراهنماتابستان 92


پست های اجرایی (مرتبط با آموزش وتحقیقات) :

سمتمکانشروع فعالیتپایان فعالیت
مدیر گروه علوم تجربیدانشکده علوم و پیراپزشکی13841388
سرپرست دانشکده پیراپزشکیدانشکده علوم و پیراپزشکی13861388
مدیر گروه علوم آزمایشگاهیدانشکده علوم و پیراپزشکی13911392
عضو شورای پژوهشمعاونت پژوهش1392تا کنون
مدیر گروه بیوتکنولوژی، ژنتیک، میکروبیولوژیدانشکده علوم و پیراپزشکی1392تا کنون


تشویق ها ، جوایز و تقدیرها

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


عضویت درانجمن ها و مجامع علمی

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


پروژه های تحقیقاتی تصویب شده

عنوان طرحنوع فعالیت درطرحموسسه محل پژوهشوضعیت فعلی طرحطول مدت طرح
بيوسنتز نانوذرات نقره توسط گياه زيتون خوراکيOlea europea و بررسي اثرات ضدباکتريايي و ضدقارچي نانوذرمجریدانشگاه آزاد بروجرددر حال انجامیکسال
بيوسنتز نانوذرات نقره توسط گياه Ficus carica و بررسي اثرات ضدميکروبي نانوذرات توليد شده همکاردانشگاه آزاد دوروددر حال اتمامیکسال


بودجه های تحقیقاتی دریافت شده از سایرمراکز(گرنت)

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


سخنرانی در هم اندیشی ،بازآموزی ،کنگره و......(با ارائه مقاله )

عنوان سخنرانیعنوان هم اندیشیمحل برگزاری هم اندیشی تاریخ سخنرانی
بستر پوشانی: مرحله ای بحرانی در پرورش قارچ خوراکی دکمه ای Agaricus bisporus (Lange) imbach.سومین همایش سراسری علوم پایه باشگاه پژوهشگران جواندانشگاه آزاد اسلامی، گرگان1383
Spent Mushroom Compost As An alternative For Casing Soil Mushroom Science and CultivationScience and cultivation of edible and medicinal fungiMiami, USA2004


فعالیتهای ویراستاری و همکاری با هیئت تحریریه مجلات علمی

نام مجلهمحل انتشار مجلهنوع همکاری با مجلهشروع همکاریپایان همکاری
Journal of Rangeland ScienceIran, Islamic Azad university, Boroujerdداور2012-
مجله فیزیولوژی و بیوشیمی گیاهی ایرانایران. دانشگاه لرستانداور1392 


نشرنرم افزار، لوح فشرده و....

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


شرکت در دوره های مختلف(آموزشی ، پژوهشی واجرائی)

نام دوره نوع (سطح)دورهمحل برگزاریتاریخ برگزاری
مهارت های تعلیم و تربیت 1تربیتیمرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی منطقه پنج، بروجرد1384
مهارت های تعلیم و تربیت 2تربیتیمرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی منطقه پنج، بروجرد.1385
مهارت های تعلیم و تربیت 3تربیتیمرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی منطقه پنج، بروجرد.1386
آشنایی با آیین نامه های آموزشیآموزشیمرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی منطقه پنج، بروجرد.1386
دوره تربیت مدرس تخصصی درس کارآفرینیآموزشیمرکز آموزش و تحقیق کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی، منطقه 5.1388
دوره مدیریت رفتار سازمانیآموزشیمرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی منطقه پنج، بروجرد1388
دوره نحوه نگارش CVآموزشیمرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی منطقه پنج، بروجرد1388


شرکت درهم اندیشی ها ، بازآموزی ها وکارگاه ها

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


کتب منتشر شده

عنوان کتابهمکاراننوع کارناشرشهروکشور محل نشرسال چاپ
زیست شناسی نوین(کاربرد ریاضی در علم حیات)، 1383، ابوالفضل عرب جوشقانی، حسین رجایی، فرید سمسارها.ترجمهانتشارات اندیشه سرا.تهران. ایران1383


مقالات منتشرشده درمجلات علمی پژوهشی (داخل کشور) و مجلات خارجی غیر ISI

نویسنده(گان)عنوان مقالهنام نشریهجلدشمارهصفحهسال چاپ
حسین رجایی، ابوالفضل عرب جوشقانیردیابی اثر عصر یخبندان بر جمعیت موجودات زنده ایراندانش زیست شناسی 310-13بهار 1393
ABOLFAZL ARAB JOSHAGHANI*, FATHOLLAH FALAHIAN, TAHER NEJADSATTARI, RAMAZAN ALI KHAVARINEJAD AND SARA SAADATMANDTwo new myxomycetes record for Iran mycofloraPakistan journal of botany4551813-18162013


مقالات منتشرشده درمجلات ISI

نویسنده(گان)عنوان مقالهنام نشریهجلدشمارهصفحهسال چاپ
ABOLFAZL ARAB JOSHAGHANI*, FATHOLLAH FALAHIAN, TAHER NEJADSATTARI, RAMAZAN ALI KHAVARINEJAD AND SARA SAADATMANDTwo new myxomycetes record for Iran mycoflora.Pakistan journal of botany4551813-1816چهارشنبه 05 - شهریور - 1393