عنوان رزومه کاری


مشخصات فردی

نام میترا
نام خانوادگی گودرزی
آدرس محل کار
شماره تلفن محل کار
پست الکترونیک


مدارج تحصیلی

رشته تحصیلیگرایش رشته تحصیلیدانشگاه محل تحصیلشهر محل تحصیلکشور محل تحصیلتاریخ شروعتاریخ فراغت
پرستاری----دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهرانتهرانایران----1369
پرستاری----واحد تهران پزشکیتهرانایران----1378


پایان نامه: (ارشد و دکتری)

عنوان پایان نامهمقطع تحصیلینام استاد یا اساتید راهنما
بررسی شکایات جسمی بعد از عمل جراحی پرولاپس ژنیتال در مراجعین به بیمارستان شهید دکتر چمران بروجردکارشناسی ارشدسرکار خانم روشندل و سرکار خانم صهبایی


پایان نامه های سرپرستی شده یا مشاوره شده :

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


پست های اجرایی (مرتبط با آموزش وتحقیقات) :

سمتمکانشروع فعالیتپایان فعالیت
مسئول امور بالینی پرستاری و مامایی دانشکدهبیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی شهرستان بروجرد و تعدادی از مراکز درمانی مورد استفاده در شهر همدان13801382
رئیس دانشکده ابتدا دانشکده پرستاری و مامایی سپس دانشکده پیراپزشکی13821386
عضویت در کمیته فینال پرستاری دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه آزاد بروجرددانشکده پرستاری دانشگاه آزاد بروجرد13711375
استاد مشاور دانشجویان شاهددانشکده پیراپزشکی13811385
مسئول اساتید راهنمای دانشکده پرستاری و ماماییدانشکده پیراپزشکی1383یک سال بعد
مدیر گروه جمعیت و تنظیم خانوادهدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد13821384
عضو مشورتی شورای آموزشی دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد13831384
رئیس حوزه آزمون پزشکی دانشگاه آزاددانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد13831386
رئیس دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده پیراپزشکی و علوم پایهدانشکده پیراپزشکی و علوم پایه1392تا کنون


تشویق ها ، جوایز و تقدیرها

عنوانمحل دریافت مقام اعطاء کنندهتاریخ دریافت جایزه
استاد نمونهدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجردرئیس واحد 1388
تجلیل از پژوهشگران برتردانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجردمعاونت پژوهشی1390
تشویقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجردمعاونت آموزشی1388
تشویقیدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجردمعاونت آموزشی1381
تشویقیدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجردرئیس واحد و معاونت فرهنگی1392
تشویقیدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجردرئیس واحد و معاونت فرهنگی1393


عضویت درانجمن ها و مجامع علمی

نام مجمعنوع همکاری وسمتمحل فعالیت مجمعشروع عضویتپایان عضویت
سازمان نظام پرستاری شهرستان بروجردعضو هیئت مدیرهشبکه بهداشت و درمان شهرستان بروجرد13811385


پروژه های تحقیقاتی تصویب شده

عنوان طرحنوع فعالیت درطرحموسسه محل پژوهشوضعیت فعلی طرحطول مدت طرح
بررسی میزان مراقبت از خود در زنان یائسه¬ی ساکن در شهرستان بروجردمجری اصلیدانشگاه ازاد بروجرداتمام یافته و تأیید گزارش نهایی1389
بررسی کیفیت زندگی و شکایات شایع در زنان یائسه¬ی ساکن در شهرستان بروجرد مجری اصلیدانشگاه ازاد بروجردارائه گزارش نهایی1391
ارزیابی حضور زنان و تأثیر آن برکارایی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجردهمکار طرحدانشگاه ازاد بروجرداتمام یافته و تأیید گزارش نهایی1386


بودجه های تحقیقاتی دریافت شده از سایرمراکز(گرنت)

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


سخنرانی در هم اندیشی ،بازآموزی ،کنگره و......(با ارائه مقاله )

عنوان سخنرانیعنوان هم اندیشیمحل برگزاری هم اندیشی تاریخ سخنرانی
اصول آموزش به بیمارهمایش آموزش به بیماردانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1383
نقش معلم در افزایش انگیزه فراگیرانارائه شده در هفتمین جلسه هم اندیشی اساتیددانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1391
اصول خودمراقبتی در دوران یائسگیاولین همایش منطقه¬ای سلامت خانوادهدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1389


فعالیتهای ویراستاری و همکاری با هیئت تحریریه مجلات علمی

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


نشرنرم افزار، لوح فشرده و....

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


شرکت در دوره های مختلف(آموزشی ، پژوهشی واجرائی)

نام دوره نوع (سطح)دورهمحل برگزاریتاریخ برگزاری
مقاله نویسی علمی به زبان انگلیسی16دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1384
روش شناسی تحقیق32دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1384
اصول و فنون ترجمه32دانشگاه آزاد بروجرد1384
آشنایی با نرم افزار SPSS24دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1386
آشنایی با نرم افزار SPSS پیشرفته24دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1387
گرامر و مکالمه زبان انگلیسی48دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1387
برنامه ریزی و الگوهای تدوین طرح درس24دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1388
آموزش ایجاد وبلاگ16دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1384
آشنایی با شیوه های تولید و چاپ مقالات علمی در مجلات16دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1388
آشنایی با قوانین و آیین نامه های پژوهشی8دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1389
تربیت مدرس تخصصی کارآفرینی120دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1388


شرکت درهم اندیشی ها ، بازآموزی ها وکارگاه ها

نام هم اندیشی طول مدت دورهمحل برگزاریتاریخ برگزاری
حکومت اسلامی و لایت فقیه2 ساعتدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1393
وهابیت4 ساعتدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1392
نحوه تعامل استادان با نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه5 ساعتدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد1392


کتب منتشر شده

عنوان کتابهمکاراننوع کارناشرشهروکشور محل نشرسال چاپ
اصول پرستاری بهداشت مادران و نوزادان 1----تالیفکرشمههمدان، ایران1389
اصول پرستاری بهداشت مادران و نوزادان 2----تالیفدانشجوهمدان، ایران1389


مقالات منتشرشده درمجلات علمی پژوهشی (داخل کشور) و مجلات خارجی غیر ISI

نویسنده(گان)عنوان مقالهنام نشریهجلدشمارهصفحهسال چاپ
صدیقه صامتی، میترا گودرزی، فریبا فلسفیMothers Educational Needs about Etiology of Children Leukemia چاپ شده در International Journal of Nursing Care11731392
میترا گودرزی، صدیقه صامتی، فریبا فلسفی، عبدالرضا گودرزیHealthy Lifestyle among Iranian Menopausal WomenInternational Journal of Nursing Care12711392
صدیقه صامتی، میترا گودرزی، فریبا فلسفیKnowledge about the Complication of Obesity in People and Effect of Training Booklet to Increase TheInternational Journal of Nursing Care12821392
صدیقه صامتی، میترا گودرزیEvaluation of Parental Knowledge about MeaslesInternational Journal of Nursing Care21551393


مقالات منتشرشده درمجلات ISI

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد