عنوان رزومه کاری


مشخصات فردی

نام حسن
نام خانوادگی محمداصغری
آدرس محل کار
شماره تلفن محل کار
پست الکترونیک


مدارج تحصیلی

رشته تحصیلیگرایش رشته تحصیلیدانشگاه محل تحصیلشهر محل تحصیلکشور محل تحصیلتاریخ شروعتاریخ فراغت
زیست شناسیمیکروبیولوژیدانشگاه آزاد اسلامی بروجردتنکابنایران----1375
زیست شناسیمیکروبیولوژیدانشگاه آزاد اسلامی بروجردتهرانایران----1377


پایان نامه: (ارشد و دکتری)

عنوان پایان نامهمقطع تحصیلینام استاد یا اساتید راهنما
جداسازی وشناسایی باکتریها و قارچهای دخیل در عفونت زخم بسترکارشناسی ارشد دکتر جمیله نوروزی


پایان نامه های سرپرستی شده یا مشاوره شده :

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


پست های اجرایی (مرتبط با آموزش وتحقیقات) :

سمتمکانشروع فعالیتپایان فعالیت
رئیس دانشکده پیراپزشکیدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد13881392
مدیر گروه بهداشت حرفه ایدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد13851392
مدیر ازمایشگا های کار خانه خمیر مایه لرستانبروجرد13801383


تشویق ها ، جوایز و تقدیرها

عنوانمحل دریافت مقام اعطاء کنندهتاریخ دریافت جایزه
پژوهشگران برتردانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجردریاست دانشگاه1390


عضویت درانجمن ها و مجامع علمی

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


پروژه های تحقیقاتی تصویب شده

عنوان طرحنوع فعالیت درطرحموسسه محل پژوهشوضعیت فعلی طرحطول مدت طرح
نحوه تهیه نانو کپسولهای حاوی انتی بیوتیک امفو تریپسین bبر علیه کاندیدا البیکنسمجریدانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرداتمام يافته4 سال


بودجه های تحقیقاتی دریافت شده از سایرمراکز(گرنت)

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


سخنرانی در هم اندیشی ،بازآموزی ،کنگره و......(با ارائه مقاله )

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


فعالیتهای ویراستاری و همکاری با هیئت تحریریه مجلات علمی

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


نشرنرم افزار، لوح فشرده و....

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


شرکت در دوره های مختلف(آموزشی ، پژوهشی واجرائی)

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


شرکت درهم اندیشی ها ، بازآموزی ها وکارگاه ها

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


کتب منتشر شده

عنوان کتابهمکاراننوع کارناشرشهروکشور محل نشرسال چاپ
میکروب شناسی کلینیکی----ترجمهجهاددانشگاهیايران- تهران1378
ایدز هیولای پنهان----تاليفنشر دانشجوی همدانايران-همدان1380
چکیده باکتری شناسی پزشکی----تاليفدارالفکرايران- تهران1384


مقالات منتشرشده درمجلات علمی پژوهشی (داخل کشور) و مجلات خارجی غیر ISI

نویسنده(گان)عنوان مقالهنام نشریهجلدشمارهصفحهسال چاپ
حسن محمد اصغری زهره فائزی زاده -امیر قریب نحوه تهیه نانو کپسولهای حاوی امفوتریپسین bمجله علوم پزشکی مدرس1331-101389
حسن محمد اصغریتهیه نانو کپسولهای حاوی امفوتریپسین بر علیه کاندیدامجله علوم پزشکی ایلام183191389


مقالات منتشرشده درمجلات ISI

نویسنده(گان)عنوان مقالهنام نشریهجلدشمارهصفحهسال چاپ
حسن محمد اصغری-زهره فائزی زاده-امیر قریبتهیه نانو کپسولهای حاوی امفوتریپسین b برعلیه کاندیدادارو195----2010