خبر

تاريخ : (یکشنبه 07 - مهر - 1398)

اطلاعیه مهم : در ترم جاری کلیه کلاسهای عملی عمومی و تخصصی تربیت بدنی برادران در سالن ورزشی شماره 1 - انتهای خ دانشگاه برگزار می گردد.

اطلاعیه مهم : در ترم جاری کلیه کلاسهای عملی عمومی و تخصصی تربیت بدنی برادران در سالن ورزشی شماره 1 - انتهای خ دانشگاه برگزار می گردد.

گروه تربیت بدنی دانشگاه