خبر

تاريخ : (چهارشنبه 06 - شهریور - 1398)

اطلاعیه بسیار مهم مالی جهت انتخاب واحد ترم اول 98/99

اطلاعیه بسیار مهم مالی جهت انتخاب واحد ترم اول  98/99

جهت انتخاب واحد ترم جاری  بدهی ترم های قبل صفر گردد. و شهریه ثابت ترم جاری پرداخت شود.

امور مالی