خبر

تاريخ : (چهارشنبه 16 - مرداد - 1398)

اطلاعیه مهم : زمان اخذ کارت ورود به جلسه امتحانات تابستان 98

دانشجویان گرامی :

از روز جمعه 25 مرداد می توانند با مراجعه به سایت دانشگاه نسبت به اخد کارت ورود به جلسه امتحان اقدام نمایند

نکته مهم : بدلیل تغییرات احتمالی در تاریخ و ساعت امتحان، کارت هایی که قبل از تاریخ 25 مرداد گرفته می شود، فاقد اعتبار می باشند.

آموزش دانشگاه