خبر

تاريخ : (یکشنبه 13 - مرداد - 1398)

اطلاعیه بسیار مهم : تعطیلات تابستانی دانشگاه از 98/05/17 لغایت 98/06/02 می باشد

اطلاعیه بسیار مهم : تعطیلات تابستانی دانشگاه از 98/05/17 لغایت 98/06/02 می باشد

 

قابل توجه دانشجویان گرامی : 

کلیه قسمتهای اداری دانشگاه در تاریخ های فوق تعطیل می باشد.

مدیریت اداری و منابع انسانی