خبر

تاريخ : (چهارشنبه 06 - شهریور - 1398)

اطلاعیه مهم در خصوص محاسبه شهریه

قابل توجه دانشجویان گرامی:

با توجه به عدم ابلاغ بخشنامه تعیین نرخ شهریه جدید (سال تحصیلی 99-98) محاسبات شهریه براساس نرخ سال قبل و بصورت علی الحساب صورت گرفته، بدیهی است با مشخص شدن نرخ شهریه جدید، محاسبات شهریه بروزرسانی خواهد شد.