خبر

تاريخ : (دوشنبه 31 - تیر - 1398)

اطلاعیه شروع کلاسهای ترم تابستان

استاد گرامی

کلیه کلاسهای ترم تابستان از سه شنبه اول مرداد ماه در ساختمان مرکزی دانشگاه واقع در میدان مدرس برگزار می شود.

ضمنا کلاسهای عملی تربیت بدنی برادران در سالن شهید بروجردی و خواهران در سالن مدرس تشکیل خواهد شد.

معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد