خبر

تاريخ : (پنجشنبه 26 - بهمن - 1396)

اطلاعیه بسیار مهم آموزش در خصوص انتخاب واحد و حذف و اضافه

اطلاعيه                                                                                                      اطلاعيه

اعلام زمان حذف و اضافه در نيمسال دوم 97-96

 

باتوجه به بخشنامه سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي تقويم آموزشي نيمسال دوم 97-96 زمان حذف و اضافه نيمسال دوم از تاريخ 28/11/96 لغايت 03/12/96 بوده و در مدت زمان مذكور كليه دانشجويان يا پذيرفته شدگاني كه موفق به ثبت نام نشده اند با رعايت ساير ضوابط ومقررات آموزشي نسبت به ثبت نام و حذف و اضافه اقدام نمايند.

بديهي است پس از پايان مهلت مذكور سايت دانشگاه توسط سازمان مركزي بسته خواهد شد و امكان انتخاب واحد و يا حذف و اضافه وجود نخواهد داشت.