خبر

تاريخ : (چهارشنبه 04 - بهمن - 1396)

اطلاعیه مهم : زمان اعتراض برگه نیمسال اول 96/97 از طریق سایت دانشگاه ...

از روز یکشنبه، مورخ 1396/11/08  تا پنجشنبه مورخ 1396/11/12 دانشجویان با مراجعه به سایت دانشگاه، می توانند نسبت به ثبت اعتراض برگه خود، اقدام نمایند.

آموزش دانشگاه