خبر

تاريخ : (دوشنبه 25 - دی - 1396)

اطلاعیه مهم مالی : برای انتخاب واحد نیمسال دوم 96/97 تسویه بدهی ترمهای قبل و واریز شهریه ثابت ترم جاری الزامی می باشد

اطلاعیه مهم مالی : برای انتخاب واحد نیمسال دوم 96/97 تسویه بدهی ترمهای قبل و واریز شهریه ثابت ترم جاری الزامی می باشد.

امور مالی