خبر

تاريخ : (دوشنبه 11 - دی - 1396)

اطلاعیه مهم : کارت ورود به جلسه امتحان، از تاریخ 11 دیماه بجز علوم پزشکی

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند، 

دانشجویان گرامی غیر علوم پزشکی می توانند از روز دوشنبه مورخ 11 دیماه - با مراجعه به سایت دانشگاه - نسبت به اخذ کارت ورود به جلسه امتحان اقدام نمایند

تذکر مهم : دانشجویان علوم پزشکی از تاریخ 17 دیماه می توانند کارت ورود به جلسه بگیرند،

آموزش دانشگاه