خبر

تاريخ : (سه شنبه 12 - تیر - 1397)

اطلاعیه مهم کارآموزی ترم تابستان

اطلاعیه مهم کارآموزی :

دانشجویانی که در ترم تابستان، واحد کارآموزی را انتخاب نموده اند، حداکثر تا روز سه شنبه مورخه 1397/04/26 مهلت دریافت معرفی نامه برای ارائه به ادارات، سازمانها، کارخانه جات و ... را دارند

بدیهی است این مهلت تمدید نخواهد شد و عواقب تعلل و تاخیر و عدم دریافت مجوزهای لازم بر عهده دانشجو می باشد.

مدیر ارتباط با صنعت