خبر

تاريخ : (سه شنبه 22 - خرداد - 1397)

اطلاعیه مهم : تاریخ اخذ کارت امتحان دانشجویان علوم پزشکی در نیمسال دوم 96/97

دانشجویان رشته های علوم پزشکی از روز چهارشنبه 30/03/1397 با مراجعه به سایت، نسبت به اخذ کارت ورود به جلسه امتحان اقدام نمایند.

تذکر مهم : دانشجویانی که تا قبل از تاریخ فوق کارت ورود به جلسه گرفته اند، لازم است مجددا جهت گرفتن کارت (بخاطر وجود شماره صندلی) اقدام نمایند.

مدیر آموزش علوم پزشکی