خبر

تاريخ : (پنجشنبه 28 - فروردین - 1399)

دانلود فرمهای ضروری دانشجویان

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

گزیده ای از آیین نامه آموزشی (کاردانی و کارشناسی)

لیست مجلات معتبر و نامعتبر

دانلود راهنمای سایت پژوهشیار

فایل راهنمای تهیه پروپوزال دانشجویان ارشد - سامانه پژوهشیار

فایل راهنمای سامانه پایش آزاد(ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی)

فرم های مورد نیاز دانشجویان ارشد

فرم های مورد نیاز دانشجویان دکتری تخصصی

فرم های مورد نیاز دانشجویان معاونت علوم پزشکی (مشاور و راهنما) 

فرم گزارش کارآموزی 

فرم چک لیست دانشجویان ترم اخر کاردانی و کارشناسی

فرم چک لیست دانشجویان ترم اخر کارشناسی ارشد

فرم های زیر مخصوص دانشکده پزشکی می باشد

نحوه ثبت نام در سامانه مدیریت امور پژوهشی - پژوهشیار

سامانه مدیریت امور پژوهشی - پژوهشیار

محیط اعضای هیات علمی در سامانه پژوهشیار

فرم های مخصوص کمیته اخلاق (رشته های علوم پزشکی)

اعضای کمیته اخلاق واحد

بخشنامه کمیته اخلاق

راهنماهای اخلاق پزشکی

راهنمای گردش کار تصویب طرح ها در کمیته اخلاق پزشکی

فرم های کمیته اخلاق