کلینیک بیماران خاص

عملیات اجرائی احداث این کلنیک در سال 1390 با مشارکت بین دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد و بنیاد بیماریهای خاص کشور آغاز گردید.

این کلینیک شامل بخش های زیر است :

دیالیز

شیمی درمانی

تالاسمی

فیزیوتراپی

رادیولوژی

آزمایشگاه و ...

این کلینیک در زمینی به وسعت 10000 متر مربع و با مساحت 2200 متر مربع در دو طبقه احداث گردیده است.