کلینیک دندانپزشکی

عملیات اجرائی احداث این کلنیک در سال 1392 آغاز گردید. این کلینیک شامل بیست بخش عمومی و تخصصی است که مساحت هر بخش 180 متر مربع است و ظرفیت 220 یونیت را در حالت استاندارد دارد.

بخش های این کلینیک عبارتند از :

1-      بخش رادیولوزی فک و صورت

2-      بخش عمومی و تخصصی اطفال

3-      بخش عمومی و تخصصی تشخیص

4-      بخش عمومی و تخصصی ارتودنسی

5-      بخش عمومی و تخصصی اندو

6-      بخش عمومی و تخصصی ایمپلنت

7-      بخش عمومی و تخصصی ترمیمی

8-      بخش عمومی و تخصصی پروتز ثابت

9-      بخش عمومی و تخصصی پروتز متحرک

10-  بخش عمومی و تخصصی جراحی

11-  بخش لیزر