اخباراطلاعات کلی دانشگاه

 • بنیانگذار:مرحوم سید داوود فهمی
 • رئیس دانشگاه : دکتر داریوش جاوید
 • معاون آموزشی : دکتر محمدرضا جابرانصاری
 • معاون توسعه و مدیریت منابع : دکترخلیل نبی زاده
 • معاون پژوهشی : دکتر محمدرضا معظمی
 • معاون فرهنگی و دانشجویی : دکتر اردشیر دانش
 • معاون پزشکی : دکترحسین قربانی
 • معاون سما : دکتر عبدالرضا گودرزی

 • تعداد کل دانشچو : 8526 نفر
 • اساتید و مدعوین : 450 نفر
 • تعداد رشته دکتری : 15
 • تعداد رشته های ارشد : 56