اخباراطلاعات کلی دانشگاه

 • بنیانگذار:مرحوم سید داوود فهمی
 • رئیس دانشگاه : دکتر داریوش جاوید
 • معاون پژوهشی : دکتر معظمی
 • معاون آموزشی : دکتر جابرانصاری
 • معاون اداری مالی : ------
 • معاون فرهنگی : جعفر حیدری
 • معاون پزشکی : دکتر میرزایی
 • معاون سما : دکتر نبی زاده
 • معاون عمران : مهندس گاپله

 • تعداد کل دانشچو : 14620 نفر
 • اساتید و مدعوین : 450 نفر
 • تعداد رشته دکتری : 14
 • تعداد رشته های ارشد : 56