معاونت آموزش
تحول علم و فناوری ضرورت تحول در فرایند فعالیتهای آموزشی را انکار ناپذیر ساخته است برای درک دنیای پیچیده موجود نظامهای آموزشی باید نیروهای توانمند خلاق و مبتکر و منطقی تربیت کنند و دانشگاه ها با اهمیت ترین و مؤثرترین موقعیت و بستر برای رسیدن به این ضرورت است عظمت توجه به آموزش تا به آن حد است که در قرن بیست و یکم هنر و علم اداره کردن گروههای کوچک و بزرگ آموزشی از شاخصه ها و خصوصیات عمده تمدن کشورها اعلام شده و بر هیچ کس پوشیده نیست پایه و اساس هر سیستم آموزشی بر حوزه آموزش استوار می باشد در راستای تحقق این مهم حوزه آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد از بدو تأسیس تا امروز گامهای بلند و مؤثری را در جهت تربیت نیروهای متخصص و متفکر و خلاق برداشته و همچنان روندی صعودی و قابل توجه را پیش رو دارد.

رشته های تحصیلی واحد بروجرد 
در حال حاضر 71 رشته تحصیلی در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد وجود دارد که شامل 28 رشته در مقطع کاردانی ناپیوسته، 21 رشته در مقطع کارشناسی پیوسته و15 رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی ناپیوسته و 7 رشته نیز در مقطع کارشناسی ارشد می باشند.

تعداد دانشجویان و مقاطع تحصیلی 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد 1055 نفر دانشجوی دختر و 1288نفر دانشجوی پسر در مقطع کاردانی، 3480 نفر دانشجوی دختر و 3691 نفر دانشجوی پسر در مقطع کارشناسی، 544 نفر دانشجوی دختر و 1219 نفر دانشجوی پسر در مقطع کارشناسی ناپیوسته و همچنین 191 نفر دانشجوی دختر و 490 نفر دانشجوی پسر در مقطع کارشناسی ارشد در سال تحصیلی 86-85 دارا می باشد.
به طور کلی 6688 نفردانشجوی پسر و 5270 نفر دانشجوی دختر در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد مشغول به تحصیل هستند. که در سال تحصیلی جدید نیز حدود 2500 نفر ثبت نام نموده و به این میزان اضافه خواهد شد. 

هیأت علمی واحد
در حال حاضر 147 نفر هیأت علمی تمام وقت با درجه استادیار(21نفر) بورسیه دکتری با مرتبه مربی(30 نفر) و مربی(87 نفر)و 5نفر هیأت علمی نیمه وقت و 18 استاد مدعو با مدرک دکتری تخصصی و 252 استاد مدعو با مدرک کارشناسی ارشد می باشد.
بورسیه ها
در سال جاری تعداد بورسیه ها 33 نفر می باشند که از این تعداد 30 نفر بورسیه درمقطع دکتری و 3 نفر در مقطع کارشناسی ارشد در رشته های مختلف تحصیلی مشغول به تحصیل هستند. 


مقاطع و رشته های تحصیلی 
رشته های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد به تفکیک مقاطع به شرح ذیل می باشد :
کارشناسی ارشد
1-    تربیت بدنی و علوم ورزشی
2-    حسابداری
3-    زبان و ادبیات فارسی 
4-    زیست شناسی ( علوم گیاهی)
5-    کشاورزی (اصلاح نباتات) 
6-    کشاورزی ( زراعت) 
7-    مدیریت دولتی 

کارشناسی پیوسته
1-    برق الکترونیک 
2-    برق( قدرت) 
3-    برق (مخابرات) 
4-    پرستاری 
5-    تربیت بدنی و علوم ورزشی ( دبیری)
6-     جغرافیا و برنامه ریزی شهری 
7-     حسابداری 
8-     زبان و ادبیات انگلیسی 
9-     زبان و ادبیات عرب 
10-     زبان و ادبیات فارسی  
11-      زیست شناسی
12-     زیست شناسی  عمومی
13-    شیمی کاربردی 
14-    علوم تربیتی ( مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
15-     کشاورزی (زراعت و اصلاح نباتات) 
16-     کشاورزی ( علوم دامی) 
17-     مدیریت بازرگانی 
18-     مدیریت دولتی 
19-     مهندسی کامپیوتر ( نرم افزار)
20-    علوم آزمايشگاهي
21-    مامايي

کارشناسی نا پیوسته
1-    ریاضی ( دبیری)
2-    برق ( الکترونیک) 
3-    برق ( شبکه های انتقال و توزیع)
4-    برق ( قدرت)
5-    آموزش ابتدایی 
6-    تربیت بدنی و علوم ورزشی 
7-    حسابداری 
8-    زبان انگلیسی 
9-    زبان و ادبیات فارسی 
10-    علمی  کاربردی کتابداری و اطلاع رسانی 
11-    کامپیوتر ( نرم افزار) 
12-    کشاورزی ( تولیدات دامی) 
13-    کشاورزی ( تولیدات گیاهی) 
14-    معارف اسلامی
15-    علمي كاربردي صنايع شيميايي


کاردانی ناپیوسته 
1-    ریاضی 
2-    معلم فنی صنایع شیمیایی
3-    کشاورزی ( تکنولوژی تولیدات گیاهی) 
4-    کاردان فنی عمران ( ساختمان های بتنی)
5-    کاردان فنی عمران ( زیر سازی راه)
6-    کاردان فنی عمران ( روسازی راه) 
7-    کاردان فنی برق ( مخابرات) 
8-    کاردان فنی برق ( الکترونیک) 
9-    عمران (کارهای عمومی ساختمان) 
10-    علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر
11-    علمی کاربردی برق ( قدرت)
12-    علمی کاربردی کتابداری و اطلاع رسانی 
13-    زبان و ادبیات فارسی
14-    دینی و عربی
15-    دامپزشکی 
16-    حسابداری 
17-    تکنولوژی محیط زیست 
18-    تکنولوژی تولیدات دامی 
19-    تکنولوژی آبیاری 
20-    تربیت بدنی ( مربیگری)
21-    بهداشت حرفه ای 
22-    آموزش زبان انگلیسی
23-    آموزش ابتدایی
24-    تكنولوژي مرتع و آبخيزداري
25-    تكنولوژي جنگل 
26-    تكنولوژي چوب
27-    كاردان فني برق قدرت